Biuletyn PW / Administracja / Centrum Informatyzacji w 2014 roku

Centrum Informatyzacji w 2014 roku

Centrum zostało powołane w czerwcu 2013 roku i do końca ubiegłego roku było organizowane z połączenia dawnych komórek organizacyjnych COI i ZOIAC. Rok 2014 stał się pierwszym, który zapewnił normalne funkcjonowanie nowej jednostki.

Zadania Centrum skupiły się wokół eksploatowania systemów i obsługi ich użytkowników oraz przygotowywania projektów nowych systemów z ich aktywnym wdrażaniem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Zakres przedsięwzięć przyjętych na bieżącą kadencję władz Uczelni przedstawia poniższy rysunek*

* Kolorem zielonym zaznaczono przedsięwzięcia w toku, białym planowane.

Najważniejsze z przetwarzanych systemów to:

 • Kadrowo-płacowy SAP HR;
 • Finansowy SAP FI;
 • Baza Dorobku i Wiedzy PW (tzw. REPOzytorium);
 • Ewidencji projektów badawczych (tzw. Badania Naukowe);
 • Ewidencji toku studiów USOS i jego podsystem obsługi użytkowników USOSweb;
 • Katalog efektów kształcenia poszczególnych kierunków studiów (ECTS/KRK);
 • Rekrutacja PW;
 • Rekrutacja Centrum Współpracy Międzynarodowej;
 • Obsługi Studium Języków Obcych;
 • Suplement;
 • 2 środowiska pocztowe (Oracle JES, MS Exchange);
 • Zamówień Publicznych;
 • Repozytorium dokumentów;
 • Centralny system zarządzania projektami (P2Ware);
 • Kancelaria Tajna;
 • Stary system finansowo – księgowy.

Główne realizowane projekty – system SAP:

 • Zakres projektu FI objął ponad 80 procesów biznesowych;
 • We wdrożeniu uczestniczyło około 80 osób z Politechniki Warszawskiej i ponad 30 konsultantów firm współpracujących, a prace projektowe prowadzone były w ramach 10 zespołów merytorycznych;
 • Liczba użytkowników końcowych Systemu SAP-FI: około 540;
 • Liczba użytkowników końcowych Systemu SAP-HR: około 630;
 • Przeprowadzono ponad 1000 jednostek szkoleniowych;
 • Łącznie opracowano ponad 100 instrukcji szkoleniowych (ponad 3.000 stron) grupujących 20 tematów głównych w ramach 6 modułów funkcjonalnych;
 • Utworzono ponad 3500 ról w systemie;
 • Przeniesiono ze starego systemu ponad 60 tys. środków trwałych.

Główne realizowane projekty – system USOS:

 • Zastąpiono stare systemy np. Ewista (ewidencja studentów), OptiCamp (elektroniczna legitymacja studencka), Stypendia;
 • Rozbudowano i zintegrowano z systemem USOS systemy: Rekrutacja, SAP, Akademik (szykowane są systemy: Biblioteka Główna i REPOzytorium);
 • Uruchomiono w ramach systemu USOS funkcjonalności: obsługa toku studiów, zapisy, archiwum prac dyplomowych, ranking, dyplomy;
 • Trwa uruchamianie funkcjonalności: zlecenia dydaktyczne, pensum, praktyki studenckie;
 • Zmodyfikowano ponad 50 zbiorczych formularzy oraz opracowano 26 nowych;
 • Zmodyfikowano 16 raportów oraz opracowano 64 nowe;
 • Opracowano 6 instrukcji (ponad 300 stron dokumentacji);
 • Wdrożenie systemu jest bardzo zaawansowane na 7 wydziałach oraz zostało rozpoczęte na 2 kolejnych;
 • Przeszkolono ponad 130 osób w zakresie obsługi Centralnego Modułu USOS oraz ponad 70 osób w zakresie ewidencji studiów podyplomowych;
 • W systemie są dane ponad 35 tys. aktywnych studentów;
 • Z systemu korzysta ponad 300 pracowników administracyjnych;
 • W zapisach na zajęcia brało już udział ponad 1,5 tys. studentów;
 • Dostęp do systemu posiada już ponad 11 tys. aktywnych studentów oraz 1,2 tys. nauczycieli akademickich.

Wykorzystywanie komórki obsługi użytkowników (Service-desk):

Wykresy dynamiki zgłoszeń dobrze ilustrują okresowe spiętrzenia związane z uruchamianiem systemów oraz trendy nabywania kompetencji. Cieszy fakt, że krzywa zgłoszeń obsłużonych przez pierwszą linię wsparcia service-desk ma trend wyraźnie wznoszący, a krzywa obciążeń drugiej linii wsparcia lekko malejący. Oznacza to, że zespół pierwszej linii szybko nabywa nowych umiejętności potrzebnych do obsługi nowych systemów i odciąża autorów oraz administratorów tych systemów. Dla porządku trzeba dodać, że liczby na wykresie odnoszą się tylko do zgłoszeń mailowych, tymczasem telefonicznych jest drugie tyle.

Obsługiwana infrastruktura informatyczna to:

 • 160 wirtualnych maszyn ulokowanych w 3 klastrach;
 • 6 serwerów typu IBM Power na potrzeby środowiska SAP;
 • 12 serwerów na potrzeby klastrów w środowisku VMware;
 • 4 macierze dyskowe;
 • 2 czterowęzłowe przełączniki światłowodowe oraz SAN;
 • 3 biblioteki taśmowe, 2 serwery NFS na potrzeby backup'u;
 • 10 specjalistycznych urządzeń sieciowych w 6 węzłach stanowiących szkielet sieci;
 • ponad 30 urządzeń obsługujących użytkowników i serwery w Gmachu Głównym;
 • ponad 60 urządzeń dla systemów innych jednostek pod nadzorem CI.

Utrzymywane strony WWW:

 • Politechniki Warszawskiej;
 • Centrum Studiów Zaawansowanych;
 • Biuletyn Informacji Publicznej;
 • Administracji Centralnej;
 • Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych;
 • Biuletyn PW;
 • 100-lecia odnowienia tradycji PW;
 • Platforma ekspertów;
 • Ośrodków wypoczynkowych PW;
 • Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Opracowano w Centrum Informatyzacji PW

 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW