Biuletyn PW / Administracja / Dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników PW w roku 2015

Dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników PW w roku 2015

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia informuje, że istnieje jeszcze możliwość wykonania do końca maja br. ponadstandardowych badań profilaktycznych.

Zgodnie z ustaleniami Komisji badania będą przeprowadzone wg następujących zasad:

  1. Do ww. badań są uprawnieni wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej, również te osoby, które w tym roku akademickim już z nich korzystały. Pracownikowi przysługują dwa pakiety badań, wybrane z listy uzgodnionej przez Rektorską Komisję ds. Akademickiej Służby Zdrowia i stanowiącej Załącznik nr 1.
  2. Badania będą realizowane w ramach umowy Politechniki Warszawskiej z CenterMed Sp. z o.o. przez  przychodnie przy
    ul. Waryńskiego 10a i ul. Mochnackiego 10, w okresie od 06.05.2015 do 30.05.2015.
  3. Pracownicy mogą zgłaszać się indywidualnie od 06.05.2015 r. w celu ustalenia terminu wykonania badań, przesyłając wypełniony formularz „Zgłoszenie indywidualne” na adres e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl

W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia (wydział/instytut/jedn. adm., itp.), nr PESEL oraz numery wybranych pakietów badań (maksymalnie dwa) wraz z preferowanym miejscem ich wykonania. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2. Personel CenterMed skontaktuje się w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, ustalenia terminu badań oraz miejsca i sposobu ich realizacji.

Warunkiem wykonania badania w ustalonym terminie jest okazanie aktualnego dokumentu zgodnego z drukiem RMUA (otrzymywany z kwestury miesięczny raport – zestawienie wynagrodzeń).

  1. Terminy badań będą ustalane w kolejności zgłoszeń. Z uwagi na wysokość przyznanego na ten cel funduszu liczba badań jest ograniczona i zgłoszenia będą realizowane do wyczerpania tego funduszu.
  2. Osoby, które zrezygnują z badania przed uzgodnionym terminem, powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt drogą mailową:
     biuro-warszawa@centermed.pl.
  3. Ze względu na obowiązujące przepisy wykonanie badania skutkuje obciążeniem pracownika w 2015 r. podatkiem od osób fizycznych i składką na fundusze ubezpieczeń społecznych, wyliczonymi na podstawie kosztów badania, dostępnych w rejestracjach przychodni.

Załączniki:

 

 

 

Źródło: Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW