Biuletyn PW / Administracja / Nowy system rozrachunków ze studentami

Nowy system rozrachunków ze studentami

1 września br. wdrożono zintegrowane rozwiązanie połączonych systemów informatycznych SAP FICA-USOS funkcjonujące w zakresie rozrachunków ze studentami. Wcześniej sprawdzono je na Wydziałach: Architektury, Samochodów i Maszyn Roboczych oraz w Domu Studenckim „Riviera”.

Przejście do korzystania z systemów* SAP FICA-USOS jest poważnym wyzwaniem, zwłaszcza, że obejmuje dużą liczbę użytkowników na wydziałach Uczelni oraz w domach studenckich. Centrum Informatyzacji przypomina, że formularz do nadawania uprawnień do pracy w SAP FICA znajduje się na stronie CI. W przypadku, gdy użytkownik nie ma założonego konta w systemie SAP, powinien złożyć wniosek na formularzu zgłoszenia dla nowego użytkownika. Należy pamiętać, że nadanie uprawnień może się łączyć z koniecznością instalacji oprogramowania na stanowisku roboczym użytkownika.

Celem wsparcia użytkowników końcowych, we wskazane niżej dni (do 6 listopada 2015 r. w budynku Administracji Centralnej przy ul. Noakowskiego 18/20, w sali 100), uruchomiony będzie punkt konsultacyjny. Problemy można też zgłaszać do Service Desk, dzwoniąc pod numer telefonu wewnętrznego: 5999 lub pisząc na adres mailowy: 5999@pw.edu.pl. Na stronie www.5999.pw.edu.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, pozwalający na doprecyzowanie opisu zgłaszanego problemu.

Taki sposób obsługi, ustalający jeden kanał komunikacji, pozwala na budowanie bazy informacyjnej o problemach i sposobach ich rozwiązywania, co w dłuższym horyzoncie czasowym przyspieszy obsługę zgłoszeń. Harmonogram wsparcia jest następujący:

Centrum Informatyzacji prosi o rozpropagowanie tej informacji wśród znanych Państwu użytkowników.

*Uruchomienie systemów poprzedzały zarówno testy, jak i szkolenia użytkowników.

Podobny materiał:
Podział funkcjonalności między CM USOS i SAP

Źródło: Centrum Informatyzacji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW