Biuletyn PW / Administracja / Pakiet Office do pobrania dla studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej

Pakiet Office do pobrania dla studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej podpisało umowę z firmą Microsoft na dostarczanie oprogramowania. Dzięki temu każdy student oraz pracownik naszej uczelni może za darmo pobrać najnowszą wersję pakietu MS Office.

W ramach instalacji Office 365 użytkownik otrzymuje najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Acces. Każdy może zainstalować pakiet MS Office w pięciu kopiach, np. na komputerze w pracy, w domu, tablecie czy smartfonie.

Jak zainstalować Pakiet Office?

PRACOWNICY

Do instalacji na komputerze potrzebne są uprawnienia administratora lokalnego.

W przypadku komputerów podłączonych do domeny Active Directory zarządzanej przez CI PW i posiadających wersję MS Office starszą niż Office 2013, potrzebę instalacji należy zgłosić do działu ServiceDesk wysyłając e-mail na adres 5999@pw.edu.pl. Instalację przeprowadzą upoważnieni pracownicy Centrum Informatyzacji.

Oprogramowanie można pobrać i aktywować ze strony Microsoft, logując się na stronie: https://login.microsoftonline.com/. W okienku logowania wpisujemy swój adres e-mail z domeny pw.edu.pl, czyli imie.nazwisko@pw.edu.pl i hasło do poczty elektronicznej w tej domenie.

Pracownicy, którzy nie posiadają konta i adresu e-mail typu imie.nazwisko@pw.edu.pl, mogą składać wnioski o założenie takiego konta do działu ServiceDesk wysyłając email na adres: 5999@pw.edu.pl z konta pocztowego PW (Wydziału, Instytutu itp.). W e-mailu należy podać imię, nazwisko oraz numer osobowy SAP.

Dodatkowo (dotyczy TYLKO pracowników PW), w przypadku podjęcia decyzji o przejściu docelowo na utrzymanie przez CI PW rozwiązania poczty elektronicznej opartej o serwer Exchange i klienta Outlook (i/lub OWA), i związanej z tym faktem potrzeby migracji zawartości skrzynki z serwerów wydziałowych do centralnego systemu pocztowego PW, należy zgłosić ten fakt pracownikom Centrum Informatyzacji.

Po założeniu konta, osoba zgłaszająca otrzyma hasło startowe, które w pierwszej kolejności będzie musiała samodzielnie zmienić. Zmiany hasła dokonuje się po zalogowaniu na stronie: https://webmail.pw.edu.pl.  Po wykonaniu tych czynności będzie możliwe pobranie oraz aktywowanie licencji zgodne z informacją powyżej.

Należy zwrócić uwagę, iż zawarta umowa nie zezwala na instalację w laboratoriach komputerowych z uwagi na to, że program skierowany jest do pracowników. Zawarta umowa nie wpływa na inne programy Microsoftu, z których korzystają wydziały indywidualnie.

W ramach jednej licencji fizycznej (tzw. CAL - Client Access License) użytkownicy mają możliwość skorzystania z poniższych funkcjonalności:

  • usługa poczty elektronicznej;
  • usługa kalendarza;
  • globalna książka adresowa;
  • subskrypcja pakietu licencji dostępowych do systemów stosowanych w Centrum Informatyzacji  Core CAL Suite.

STUDENCI

1. Przejdź do portal.office.com

2. Zaloguj się uczelnianym adresem e-mail: numeralbumu@pw.edu.pl

3. Kliknij przycisk "zainstaluj"

Po zakończeniu instalacji, zaloguj się do dowolnej aplikacji Office (np. Word, Outlook), aby aktywować pakiet i uzyskać jego pełną funkcjonalność.

Źródło: BPI, CI

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW