Biuletyn PW / Administracja / Rozwiązywanie problemów z service desk. Fakty i liczby

Rozwiązywanie problemów z service desk. Fakty i liczby

W styczniu w Centrum Informatyzacji uruchomiono usługę wsparcia serwisowego (tzw. service desk), która jest zorganizowana według reguł powszechnie uznawanego standardu dobrych praktyk ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Mamy pierwsze zestawienie rodzaju zgłoszeń i ich ilości.

W ramach tej usługi uruchomiono adres e-mail 5999@pw.edu.pl oraz wewnętrzny numer telefonu 5999, dzięki którym można zdalnie zgłaszać wszelkie problemy związane z działaniem systemów informatycznych. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane w specjalnym systemie informatycznym, a zgłaszający otrzymuje unikatowy numer sprawy. Równocześnie w toku jej załatwiania jest sukcesywnie informowany o postępie prac.

Do końca kwietnia zarejestrowano i rozwiązano w nim blisko 500 zgłoszeń. Poniżej zamieszczamy wykres z ilością zarejestrowanych przypadków w każdym miesiącu oraz podziałem, w której sekcji problem był rozwiązany. Kolumna czerwona wskazuje na zgłoszenia, gdy wystarczyła jedynie pomoc dyżurnego pracownika odbierającego informację. W kolumnie niebieskiej ujęto przypadki wymagające udziału pracowników wyspecjalizowanych w danej problematyce.

Usługa Service Desk jest niezwykle przydatna, a korzystanie z podanych wyżej, a także na stronie internetowej Centrum, adresu mailowego i numeru telefonu przyspiesza rozwiązywanie problemów.

Powiązany materiał TUTAJ

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW