Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRASP / Nowe władze Konferencji Rektorów zaczynają kadencję

Nowe władze Konferencji Rektorów zaczynają kadencję

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW od 1 września 2016 r. przewodzić będzie zarówno w Politechnice Warszawskiej, jak i we władzach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. A jak wygląda skład pozostałych Konferencji Rektorskich?

Profesor Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej w bieżącym roku obejmuje zarówno drugą kadencję rektorską w naszej Uczelni, jak i po raz pierwszy - funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Wybrany podczas Zgromadzenia Plenarnego 4 czerwca 2016 r., zastąpi na tym stanowisku prof. Wiesława Banysia z Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) utworzyły w 1997 r. polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest przedstawicielskim organem uczelni akademickich właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne. Uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Konferencje zrzeszające uczelnie zawodowe mogą uzyskać status konferencji stowarzyszonej. Obecnie KRASP zrzesza 107 uczelni akademickich. 46 uczelni zawodowych ma status członków stowarzyszonych KRASP.

Celem KRASP  jest inspirowanie i  koordynowanie  współdziałania  uczelni  w  Polsce, a  także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji w naszym kraju oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Rok 2016 przyniósł również zmiany we władzach Konferencji Rektorów poszczególnych typów uczelni.
Stanowiska przewodniczących objęli: 

  • Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) - prof. dr hab. Wojciech Nowak, Uniwersytet Jagielloński;
  • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) - prof. dr hab. inż.Tadeusz Słomka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
  • Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) - prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
  • Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed) - prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Najbliższe posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbędzie się 9 września br. w Politechnice Warszawskiej.

Powiązany artykuł:
Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt nowym przewodniczącym KRASP

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Twoje życie będzie takie, jakim uczynią je Twoje myśli.

Marek Aureliusz

"

22
Cze

Walka o wolność i tożsamość narodową - wystawa

12:00 - 15:00

22
Cze

Friday@Five o bezpieczeństwie w biznesie

17:00 - 19:00

25
Cze

Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:00 - 27 Cze 12:30

24
Sie

Konferencja Pokazać - Przekazać

08:00 - 25 Sie 20:00

19
Wrz

Students' Science Conference

08:00 - 22 Wrz 20:00

7
Lis

V Forum Budowlane

08:00 - 8 Lis 20:00

22
Lis

Aqua - problemy inżynierii środowiska

08:00 - 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW