Biuletyn PW / KRASP/KRPUT/KRUW / KRPUT / Posiedzenie KRPUT w Białowieży

Posiedzenie KRPUT w Białowieży

W dniach 13-14 marca br. w Białowieży odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 

Podczas spotkania poruszono kwestię wynagradzania pracowników realizujących projekty, ze szczególnym uwzględnieniem programu "Horyzont 2020". Jednym z tematów rozmów była również współpraca KRPUT z uczelniami technicznymi na Ukrainie.

W Białowieży podpisano porozumienie, które zakłada promocję oferty edukacyjnej uczelni technicznych za granicą, w ramach programu "Study Engineering in Poland".

Ponadto na posiedzeniu omówiono tematy związane z m.in. problemami procedur składania wniosków o finansowanie projektów ze środków NCBiR, współpracą pomiędzy spółkami skarbu państwa a uczelniami technicznymi w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, naukami humanistycznymi i społecznymi na uczelniach technicznych (dyskusja na temat "Pakietu dla humanistyki").

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW