Zarządzanie bezpieczeństwem - transport

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”. Konferencja planowana jest w dniach 2-3 grudnia 2021 r. 

Tematyka wydarzenia dotyczyć będzie m.in. problematyki związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w transporcie, zarówno w odniesieniu do środków transportu, jak również systemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Zagadnienia te mają szczególne znaczenie z punktu widzenia wyzwań stawianych przed wszystkimi rodzajami transportu we współczesnym świecie - transport lotniczy, kolejowy, morski czy drogowy. Temat przewodni konferencji będzie dyskutowany poprzez pryzmat funkcjonowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim, śródlądowym i kosmicznym przy uwzględnieniu aspektów technicznych, ekonomicznych, politycznych oraz psychologicznych znajdujących zastosowanie w procesach kształcenia i szkolenia operatorów środków transportu.

Zagadnienia omawiane w sekcjach:

  • Zarządzanie ryzykiem w transporcie
  • Organizacja systemów kształcenia i szkolenia w poszczególnych rodzajach transportu
  • Aspekty prawne kształcenia i szkolenia personelu obsługi środków transportu
  • Nowoczesne metody, technologie i narzędzia stosowane w procesach szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsługi środków transportu
  • Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty procesów szkolenia podstawowego i zaawansowanego personelu obsługi środków transportu
  • Dydaktyka i edukacja dla transportu

Poza panelami dyskusyjnymi konferencja będzie okazją do zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i systemów, w tym symulacyjnych znajdujących zastosowanie w procesach przygotowania i realizacji usługi transportowej. Dedykowane temu będą warsztaty połączone z wystawą sprzętu znajdującego zastosowanie w walce z CORONAVIRUSEM na lotniskach i nowoczesnych technologii stosowanych w szkoleniach lotniczych. 

Informacje o wydarzeniu oraz elektroniczna rejestracja dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

W zależności od sytuacji epidemicznej konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej lub on-line