Biuletyn PW / Konferencje i sympozja

Konferencje i sympozja

15-lecie współpracy Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu w Liège

Politechnika Warszawska i Uniwersytet w Liège 13 czerwca 2016 r. obchodziły 15-lecie współpracy w ramach umowy dwustronnej. Z tej okazji zorganizowano Polsko-Walońskie Sympozjum Naukowe pt: „3R - reduce, reuse, recycle in constructions".

O dobrych praktykach komercjalizacji technologii w CZIiTT PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii dnia 9 czerwca br. było gospodarzem konferencji pt. Building Bridges: Sharing Best Practices on Commercialization of Technology. Spotkanie dotyczyło m.in. kwestii transferu technologii.

Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA 2016

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 odbyło się już po raz trzydziesty szósty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska. Wydarzenie zorganizowano w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

Mikrosympozjum „Innowacja jest interdyscyplinarna”

20 maja 2016 r. mieliśmy okazję przyjrzeć się powiązaniom pomiędzy medycyną, chemią i inżynierią materiałową. Spotkanie, które przebiegało pod znakiem innowacyjności rozwiązań, zorganizował Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

XXXVI Poligraficzne Konfrontacje o uszlachetnianiu druków

Tematem wiodącym spotkania specjalistów z branży poligrafii było tym razem zagadnienie uszlachetniania druków w kontekście m.in. opakowań, etykiet, okładek książek. Pod uwagę brano ich estetykę czy też zwiększanie wytrzymałości.

Seminarium „Wiedza i tradycja - drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym”

12 maja 2016 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się seminarium „Wiedza i tradycja – drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym”. Prelekcja została poprzedzona przecięciem wstęgi w zmodernizowanym Laboratorium Automatyki w Instytucie Chemii WBMiP.

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego - relacja z Płocka

W płockiej Filii PW dnia 6 maja 2016 r. przeprowadzono IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego”. Wydarzenie przebiegło pod hasłem: „Perspektywy i wyzwania przedsiębiorczości”. 

Innowacje a instrumenty finansowe w CZIiTT PW

28 kwietnia 2016 r. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej gościło uczestników konferencji Finansujmy innowatorów! Instrumenty finansowe na rzecz innowacyjnej gospodarki w Polsce.

IX Ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą „Pojazdy specjalne” czyli wszelkie pojazdy, których zadania wykraczają poza typowy transport osób czy przewóz towarów. Jak co roku sympozjum odbędzie się na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Podsumowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego” dobiegła końca. W dniach 12-13 kwietnia br. jej uczestnicy rozmawiali  o osiągnięcia środowisk naukowych i organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego oraz integracji z pozostałymi gałęziami transportu.

Seminarium polarne na Wydziale Geodezji i Kartografii

W dniu 7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii PW podczas seminarium naukowego pt. „Co geodeta i kartograf może robić w obszarach polarnych?” zaprezentowano m.in. rezultaty badań przeprowadzonych na Wyspie Króla Jerzego.

Konferencja OFC z rekordową transmisją Instytutu Telekomunikacji

Na tegorocznej konferencji OFC (The Optical Fiber Communication Conference and Exhibition), badacze z Instytutu Telekomunikacji PW zademonstrowali rekordową transmisję z wykorzystaniem laserów 850 nm VCSEL.

IV Kongres Nauk o Zarządzaniu

W dniach 31 marca-1 kwietnia 2016 roku odbył się IV Kongres Nauk o Zarządzaniu zorganizowany przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), impreza naukowa i wyjątkowa z kilku powodów.

Warszawskie Dni Informatyki 2016

W dniach 22-23 marca 2016 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się jedno z największych wydarzeń IT w Polsce - Warszawskie Dni Informatyki - skierowane zarówno do studentów jak i specjalistów z branży technologii informatycznych.

Color Management a obecne standardy w poligrafii tematem XXXV Poligraficznych Konfrontacji

Dnia 3 marca 2016 roku podczas jubileuszowych XXXV Poligraficznych Konfrontacji Color Management a obecne standardy w poligrafii omówiono m.in. serie norm ISO w procesach technologicznych.

YLIA Innovation Days

1 marca 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbyła się konferencja w ramach Dni Innowacji YLIA. Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z transferem wiedzy i technologii.

Spotkanie z Przemysłem na Wydziale Chemicznym PW

10 marca 2016 roku Wydział Chemiczny PW zorganizował Spotkanie z Przemysłem. Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy świata nauki z biznesem. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. prowadzone aktualnie badania o charakterze aplikacyjno-wdrożeniowym.

Robomaticon 2016 - turniej robotów mobilnych w Politechnice Warszawskiej

5 marca 2016 r. w Gmachu Głównym PW miała miejsce szósta edycja turnieju robotów mobilnych Robomaticon. Organizatorzy zaplanowali również liczne warsztaty i prelekcje dotyczące budowy robotów oraz pokazy gotowych konstrukcji.

Seminarium „Otwarty System Antyplagiatowy”

Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane m.in. z interpretacją danych pozyskanych z OSA oraz funkcjonalnością systemu, który umożliwia integrację z repozytoriami. Najnowsza wersja systemu OSA 4.0, zostanie udostępniona użytkownikom już w marcu br.

O dotacjach na innowacje w ramach XXXIV Poligraficznych Konfrontacji

XXXIV Poligraficzne Konfrontacje stanowiły ich trzecią odsłonę, którą przeprowadzono pod hasłem „Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW. 

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW