Biuletyn PW / Konferencje i sympozja

Konferencje i sympozja

III Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój

Spotkania przewidziano w czterech lokalizacjach: w Poznaniu (11.04), Wrocławiu (13.04), Lublinie (15.06) i Gdańsku (18.04). Zakres tematyczny prac obejmuje nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki humanistyczne i społeczne.

Seminarium UCBOiB PW

Z inicjatywy Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa PW 27 stycznia 2016 r. miało miejsce kolejne seminarium z cyklu Forum Obronności i Bezpieczeństwa. Poprzednie spotkanie odbyło się w listopadzie ubiegłego roku.

III Polski Kongres Gospodarczy „Stop Biurokratyzmowi”

27 stycznia 2016 roku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej gościło uczestników III Polskiego Kongresu Gospodarczego. W otwarciu wydarzenia wziął udział prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Konferencje Politechniki Warszawskiej 2016

W bieżącym roku zaplanowano blisko sto wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Poniżej przedstawiamy rozkład konferencji naukowych przygotowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej w 2016 r.

Międzynarodowe seminarium „Wdrażanie Circular Economy w Polsce”

8 stycznia 2016 r. w Politechnice Warszawskiej dyskutowano na temat społecznych korzyści z gospodarki o obiegu zamkniętym. W seminarium wzięli udział polscy i zagraniczni goście.

Frankofońskie Forum Innowacji 2015

2 grudnia br. w Politechnice Warszawskiej odbyło się Frankofońskie Forum Innowacji. Spotkanie służyło zawieraniu porozumień między podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz współpracy przedstawicieli uczelni ze środowiskiem gospodarczym.

Rada Wydziału MiNI PW na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW

26 listopada 2015 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Mechatroniki

W dniu 4 listopada 2015 r. Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej uczcił 100-lecie Odnowienia Tradycji naszej Uczelni uroczystym posiedzeniem Rady Wydziału.

Wystąpienie Ambasadora USA w Politechnice Warszawskiej

24 listopada 2015 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej miało miejsce wystąpienie Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Paula W. Jonesa pt. "A New Era in U.S.- Polish Relations".

„Współpraca nauki z gospodarką” - konferencja na 20-lecie Nagrody Siemensa

19 listopada 2015 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki oraz 20-lecia Nagrody Siemensa odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Współpraca nauki z gospodarką”.

Debata „Czyńcie sobie Ziemię poddaną”

Spotkanie zorganizowane 20 listopada br. w Politechnice Warszawskiej  i nawiązujące do papieskiego „Dziedzińca Dialogu”, obok prof. Jana Szmidta, Rektora PW zaszczycił swoją obecnością Kardynał Kazimierz Nycz.

Młodzi dla Techniki 2015

W dniach 5-6 listopada br., w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji PW, Politechnika Warszawska Filia w Płocku gościła uczestników drugiej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi dla Techniki 2015.

XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”

W dniach 22-23 października 2015 r. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej był organizatorem XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”.

Multimedia i dydaktyka. Konferencja WEiTI PW

W dniach 16-17 listopada 2015 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbędzie się konferencja MTDM 2015 multiMedia: technology, design, management prezentująca interdyscyplinarny program nauczania realizowany przez międzyuczelniany zespół wykładowców.

XXXIII Poligraficzne Konfrontacje - ekologicznie

Papiery ekologiczne do drukowania, certyfikaty FSC, PEFC i EU Ecolabel, ślad węglowy, zrównoważone zarządzanie w produkcji poligraficznej i papierniczej to tematy przewodnie zorganizowanych przez SAIP PW XXXIII Poligraficznych Konfrontacji.

Posiedzenie KRUW w Politechnice Warszawskiej

23 października 2015 roku Politechnika Warszawska była gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich. Gości powitał prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski

Hasło tegorocznego Kongresu Obywatelskiego brzmi: „Polska jutra. Możemy być lepsi!”. Wydarzenie odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej dnia 7 listopada 2015 r. Do debaty zostali zaproszeni m.in. ludzie nauki.

Konferencja „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki”

W dniach 19-20 listopada br. odbędzie się konferencja naukowa Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki. Wydarzenie organizowane przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz Szkołę Biznesu PW stanowi część obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji PW.

Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych

W dniach 15-17 października 2015 r., pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Lewensteina, Prorektora ds. Studiów, Politechnika Warszawska była organizatorem Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych.

10 lat kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

W dniach 8-9 października 2015 r. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obchodził dekadę kształcenia na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna. Obchodom towarzyszyła konferencja naukowa.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW