Biuletyn PW / Konferencje i sympozja

Konferencje i sympozja

Multimedia - technology, design, management w Politechnice Warszawskiej

W dniach 29-30 października 2014 r. w Politechnice Warszawskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja Multimedia – technology, design, management in conjunction with 5th International IP Management Forum.

Polski Kongres Gospodarczy 2014

Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem „Biznes dla Nauki, Nauka dla Biznesu”. Tematyka spotkania obejmowała wypracowanie wizji samodoskonalącego się systemu w kontekście zbliżenia poglądów środowisk naukowych i biznesu.

Synergia nauki i biznesu. Relacja z konferencji CEZAMAT-u

W dniach 13-15 października 2014 r. odbyła się interdyscyplinarna konferencja zorganizowana przez Politechnikę Warszawską, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

IX Kongres Obywatelski

Temat przewodni Kongresu „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?” podejmie się odpowiedzi na pytanie, czy zmiana postaw, wzorców myślenia i zachowań Polaków jest w ogóle możliwa.

IWIS 2014 rośnie w siłę polskich wynalazków

System zmieniający położenie lusterek zależnie od pozycji motorzysty to tylko jeden z 400 wynalazków prezentowanych na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2014, którą otwarto 14 października w Politechnice Warszawskiej.

Seminarium Biblioteki Głównej PW w ramach Open Acces Week

Nawiązując do zagadnień Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, Biblioteka Główna PW zaprasza na seminarium Otwarta Nauka. W programie poruszone zostaną tematy związane m.in. z plagiatem.

VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP i Politechnika Warszawska zapraszają na ósmą edycję Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2014.

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Przedsięwzięcie ma na celu zacieśnianie relacji pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Organizatorem konferencji jest Politechnika Warszawska realizująca projekt CEZAMAT we współpracy z NCBR.  

Politechnika wspiera nowe rozwiązania dla energetyki

2 października 2014 r. w Sali Senatu PW odbyło się spotkanie konsultacyjne z zakresu prac przygotowawczych do programu sektorowego. Wydarzenie zorganizowano przy udziale podmiotów zrzeszonych w KIGEiT.

Rzecznicy Talentów II edycja

Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! i Politechnika Warszawska zapraszają na drugą edycję projektu Rzecznicy Talentów. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz wspieranie innowacyjności.

Kongres greenPOWER 2014 w Politechnice Warszawskiej

Czy kryzys energetyczny jest nieunikniony? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli prelegenci i uczestnicy 5 Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej, który w dniach 23 i 24 września odbywał się w Gmachu Głównym PW.

3 Międzynarodowy Kongres Energetyki Jądrowej

24 września 2104 odbył się 3 Międzynarodowy Kongres Energetyki Jądrowej, wydarzenie zostało zorganizowane przez Politechnikę Warszawską pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską

Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych oraz Dział ds. Szkoleń PW podsumowały projekt „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską”. 25 września 2014 r. przedstawiono szczegóły jego realizacji.

Spotkania KFK z Politechniką Warszawską

24 września w Warszawskim Domu Technika NOT odbyły się spotkania Krajowych Forum Konsultacyjnych z branżowego zakresu maszyn, urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Politechniki Warszawskiej.

IBS PW na targach Warsaw Build 2014

W dniach 18-20 września w EXPO XXI w Warszawie odbywa się druga edycja Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2014. Udział w wydarzeniu bierze również Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

Konferencje Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki PW we wrześniu 2014 r. dwukrotnie włączył się w organizację międzynarodowych spotkań:  XIX konferencję Machine Modeling and Simulation oraz VII Międzynarodowe Kolokwium Micro-Tribology 2014.

IX Spotkanie Interdyscyplinarne CEZAMAT

Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie dotyczyć będzie przechowywania energii. Wśród podejmowanej tematyki znajdą się m.in: badania kompatybilności nowoczesnych elektrolitów, żelowe polimerowe elektrolity oraz tlenkowe przewodniki w ogniwach paliwowych.

Konferencja Nano PL 2014

W dniach 15-17 października 2014 r. Wydział Inżynierii Materiałowej PW będzie jednym ze współorganizatorów konferencji realizowanej w ramach II Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowoczesnych Technologii INNO - Tech Expo.

V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w warsztatach metodologicznych, które odbędą się w dniach 16-17 września 2014 r.

FedCSIS – międzynarodowe święto profesjonalnej informatyki

W dniach 8-10 września 2014 r. w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa dedykowana informatyce technicznej i ekonomicznej FedCSIS.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW