Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / 30 lat transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce

30 lat transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z PW i Fundacją Rektorów Polskich.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu i oceny dorobku procesu przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie transformacji 1989-2019 na gruncie nauk o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz instytucjonalnej.

Konferencję otworzył prof. Jan Szmidt - Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rektor Politechniki Warszawskiej. Podczas sesji wystąpił również Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.

- Mówiąc o szkolnictwie wyższym i nauce, te 30 lat zbliżyły nas znacząco do Europy, bardzo szybko weszliśmy do struktur europejskich i zaczęliśmy stanowić ich ważny element. Niestety szkolnictwo wyższe i nauka polska zajmują zbyty odległe miejsce biorąc pod uwagę ich potencjał i możliwości. Przemiany związane z nową ustawą musimy wykorzystać tak, aby znalazły się na miejscach, na których powinny być - powiedział prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor PW.

- Największym wyzwaniem, przed którym wspólnie staniemy w najbliższych latach, jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej nauki, w tym zwłaszcza zdecydowanie szerszy udział polskich uczonych w projektach badawczych, które złożą się na „Horyzont Europa”, wielki programu Unii Europejskiej będący kontynuacją „Horyzontu 2020” - podkreślił Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się debata „Proces transformacji szkolnictwa wyższego z różnych perspektyw”, której uczestnicy rozmawiali m.in. o kluczowych regulacjach najważniejszych ustaw z 1990, 2005 i 2018 r. Wygłoszone zostały również trzy referaty na zaproszenie komitetu naukowego konferencji.

Sesje w drugim dniu wydarzenia dotyczyły: problematyki studiów - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań o charakterze jakościowym, działalności naukowej prowadzonej w uczelniach, reform w szkolnictwie wyższym, a także zagadnień zarządczych w uczelniach.

Konferencję zakończyła debata młodych naukowców, którzy podjęli się oceny perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Najważniejszym celem organizatorów konferencji jest opracowanie i przedstawienie analizy działań rządów i uczelni na rzecz reform w szkolnictwie wyższym w okresie transformacji ustrojowej w naszym kraju, w celu wykorzystania jej wyników w pracach nad strategicznymi dokumentami, na szczeblu rządowym - nad wymaganym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dokumentem pn. polityka naukowa państwa, na szczeblu instytucjonalnym - strategia rozwoju uczelni.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie

Haruki Murakami

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego