Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / „Autonomia uczelni i środowiska akademickiego - odpowiedzialność i etos akademicki” w debacie KRASP

„Autonomia uczelni i środowiska akademickiego - odpowiedzialność i etos akademicki” w debacie KRASP

W Politechnice Warszawskiej spotkali się przedstawiciele środowisk akademickich oraz władz centralnych, by wspólnie przedyskutować kwestie związane z tematem konferencji na tle bieżącej problematyki uczelnianej.  

Spotkanie, które odbyło się 10 maja 2017 r., otworzyli: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP prof. Andrzej Eliasz z Uniwersytetu SWPS. W tematykę wydarzenia zebranych wprowadził prof. Tomasz Borecki, Dyrektor Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Wśród gości, obok przedstawicieli środowisk akademickich, zobaczyliśmy m.in. prof. Aleksandra Bobko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Małgorzatę Kopiczko, Senator IX kadencji.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW otwiera konferencję KRASP w Politechnice Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

Profesor Jan Szmidt, zauważył, że Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołując Komisję ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej, podjęła tym samym szeroką dyskusję nad tematem etosu i autonomii uczelni, co jak podkreślił, wiąże się z otwartością na postawy i działania. - Problem ten jest bardzo ważny, szczególnie w czasach, gdy w bardzo zróżnicowany sposób podchodzi się do procesu kształcenia, związanego nie tylko procesem odpowiedzialności, ale przede wszystkim z kształtowaniem postaw  młodych ludzi - powiedział prof. Jan Szmidt.

O autonomii wypowiedział się szerzej prof. Andrzej Eliasz, który stwierdził, że przyznawanie jej uczelniom jest powiązane najczęściej z dwoma przesłankami: koniecznością zachowania efektywności działania oraz utrzymaniem dużej sprawności organizacyjnej i dbałości o przyznawane fundusze na badania i dydaktykę. - Efektywność można mierzyć poziomem realizacji celów postawionym uczelniom akademickim. Do nich należy m.in. przekazywanie najświeższej wiedzy studentom oraz dążenie do jej pomnażania w spokojnych, przyjaznych warunkach - zaakcentował profesor. I dodał - Autonomia akademicka to nie przywileje, lecz podstawowe warunki pracy.

Prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego/fot. Biuletyn PW

Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać referatów z kilku ośrodków akademickich: Autonomia, samorządność, niezależność w języku polskim - prof. Jerzego Bralczyka (Uniwersytet Warszawski); Autonomia uczelni a odpowiedzialność wobec społeczeństwa - ks. prof. Andrzeja Szostka (Katolicki Uniwersytet Lubelski); Autonomia: fundament kultury akademickiej - prof. Piotra Sztompki (Uniwersytet Jagielloński); Autonomia wśród naczelnych zasad EUA - prof. Andrzeja Kraśniewskiego (Politechnika Warszawska, KRASP) oraz Autonomia i odpowiedzialność - aspekty praktyczne - prof. Zbigniewa Marciniaka (Uniwersytet Warszawski, RG).

Prof. Jerzy Bralczyk Uniwersytet Warszawski/fot. Biuletyn PW

W czasie konferencji przeprowadzono panel dyskusyjny, którego uczestnicy rozważali kwestię: Czy autonomia, odpowiedzialność społeczna środowiska i etos akademicki mogą nabierać specyficznego znaczenia w uczelniach różniących się profilem? Dyskusję poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnikami panelu byli profesorowie: Ewa Chmielecka, Marek Krawczyk, Roman Morawski.

Referaty i autoryzowane głosy w dyskusji oraz dedykowane tematowi teksty nadesłane do organizatorów zostaną opublikowane w zeszycie serii wydawanej przez IPWC od 1996 roku.

Organizatorzy wydarzenia: Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Politechnika Warszawska.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW