Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?

Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?

Platforma Bioinżynierii i Biotechnologii „InterBioMed PW”, we współpracy z Constance Care Centrum Rehabilitacji, WUM, konsorcjum Instytut Badań Stosowanych PW, CZIiTT PW i PIAP-Scien Tech, zorganizowała interdyscyplinarną konferencję poświęconą rozwojowi medycyny rehabilitacyjnej.

Prezentacja najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie rehabilitacyjnej/fot. CZIiTT PW

Konferencję otworzył Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt. Spotkanie poprowadzili: prof. Zbigniew Brzózka z Wydziału Chemicznego oraz prof. Cezary Rzymkowski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Gościem specjalnym był prof. Łukasz Szumowski - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przykłady praktycznego zastosowania robotyki w rehabilitacji pokazali goście z zagranicy: Dr. Dennis Grasmücke, Universitätsklinik Bergmannsheil Bochum; Jorgen R. Jorgensen, Physiotherapist, Center for Rehabilitation of Brain Injury, University of Copenhagen; Yoshihiro Yasunaga, Cyberdyne Inc. Japan.

Studenci z kół naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Warszawskiej przedstawili własne obserwacje na temat współistnienia ludzi i maszyn w aspekcie najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. W trakcie konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia techniki: pierwszy na świecie system robotyczny do terapii rehabilitacyjnych sterowany bezpośrednio układem nerwowym człowieka - Hybrid Assistive Limb - HAL® System, Egzotech Luna EMG system opracowany przez twórców z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mikrosystemy do analizy Lab-on-a-chip opracowane na Wydziale Chemicznym, urządzenie do kontrapulsacji nieinwazyjnej opracowane przez naukowców Wydziału Mechatroniki oraz system rehabilitacji pacjentów z urazami kręgosłupa opracowany przez naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a prezentowany przez BIO.MORPH sp. z o.o.

Przekazano również informacje na temat możliwości wsparcia ciekawych i obiecujących wyników powstających w Politechnice Warszawskiej. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off. Wsparcie udzielane jest w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

I Konferencja Platformy InterBioMed PW odbyła się 6 czerwca 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Źródło: CZIiTT PW
Zdjęcie w zajawce: BPW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

Albert Einstein

"

21
Maj

Liga Kartingowa PW

00:00 - 00:00

21
Maj

Juwenalia Płockie 2018

16:00 - 27 Maj 23:00

22
Maj

Dylematy twórczej strategii

15:00 - 17:00

23
Maj

VI posiedzenie Seminarium WAiNS

12:00 - 14:00

23
Maj

Technologia i analityka telekomunikacyjna

14:30 - 17:16

26
Maj

Regaty o Puchar Rektora PW

08:00 - 22:00

27
Maj

BEST Hacking League

12:00 - 28 Maj 16:00

27
Maj

120-lecie Kolonii Wawelberga

12:00 - 18:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW