Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / DEMIST’19 - relacja z konferencji

DEMIST’19 - relacja z konferencji

30 maja w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DEMIST’19 - Digital Economy: Management, Innovation, Society & Technology”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Gospodarka cyfrowa jest obecnie jednym z głównych filarów światowego rozwoju gospodarczego. Technologie teleinformatyczne, w połączeniu z innowacyjnymi modelami biznesowymi, tworzą nowe rynki, za czym nadążać musi zarówno nauka, biznes jak i regulator. Wymaga to ścisłej współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy tymi stronami i taka właśnie idea przyświecała pomysłodawcom i organizatorom konferencji, która zgromadziła ok. 130 uczestników, w tym przedstawicieli 18 ośrodków naukowych. Na czele komitetu organizacyjnego stanął dr inż. Artur Gąsiorkiewicz.

Konferencję otworzył dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania PW. Tegoroczne obrady podzielone zostały na cztery bloki. Trzy z nich poświęcone były konkretnym obszarom gospodarki cyfrowej, prezentowanym z różnych punktów widzenia i kończyły się panelem dyskusyjnym, a także odpowiedziami na pytania od uczestników - słuchaczy konferencji. Czwarty blok miał charakter stricte naukowy, a występujący prelegenci dzielili się wynikami prowadzonych badań.

Pierwszy blok tematyczny nosił tytuł „Blockchain w praktyce. Regulacje, zastosowania, perspektywy”. Prowadzącej ten blok dr inż. Oldze Sobolewskiej udało się zaprosić do dyskusji pasjonatów i praktyków, którzy przybliżyli problematykę blockchain, zarysowali zaskakujące nieraz obszary jego zastosowania, ale także próbowali obalić pewne funkcjonujące powszechnie mity. O swoich doświadczeniach opowiadali: Wojciech Kaźmierczak (Blockchain4Everyone), Patryk Kempiński (Coxi.io) oraz Mariusz Grześkiewicz i Krzysztof Skrok (Blockchain Poland), do których w panelu dyskusyjnym dołączył Artur Sierpiński (IBM).

Drugi blok tematyczny, którego gospodarzem był dr inż. Artur Gąsiorkiewicz, koncentrował się na problematyce marketingu cyfrowego. Punktem wyjścia w dyskusji był zauważany w ostatnim czasie spadek zaufania do firm technologicznych (określany mianem „techlash”) oraz jego przewidywane skutki - zarówno w ujęciu technologicznym, społecznym i prawnym. Wśród prelegentów znaleźli się: Szymon Szymczyk (Planet Partners), Damian Sałkowski (Senuto) oraz Krzysztof Moruń (Werso Media). Prezentacje dotyczyły zmian wizerunkowych branży technologicznej oraz zmian mechanizmów pozyskiwania ruchu i konwersji w lejkach sprzedażowych (także manipulacji sprzedażowych i kierunków regulacji prawnych w tym zakresie). Blok tematyczny zakończył się poprowadzoną przez jego gospodarza dyskusją, w której do wymienionych prelegentów dołączyli: Iwona Polak (e-point SA) oraz Marcin Kordowski (ekspert marketingu cyfrowego). W uzupełnieniu do tego bloku, swoją prezentację przedstawił dr Paweł Korneta, analizując modele biznesowe tzw. jednorożców, czyli firm - startupów wycenianych na ponad miliard dolarów USA.

Trzeci obszar merytoryczny, który składał się na tegoroczny program konferencji, dotyczył zmian, które nowe technologie wnoszą na globalnym i lokalnym rynku usług finansowych. Blok poprowadził (a także wygłosił jedną z prelekcji) pasjonat tej tematyki - dr inż. Marcin Kotarba. Wystąpili także: Karol Mazurek (Accenture) i Tycjan Bielecki (Deutsche Bank Polska S.A.). Prelegenci zarówno zarysowali obecny ekosystem nowoczesnych usług finansowych, jak i próbowali przewidzieć kierunku rozwoju tego rynku. W panelu dyskusyjnym, który stanowił podsumowanie bloku, dołączyli do nich kolejni goście: Anna Balcerzak (Accenture), Anna Stepanów (ZEB Consulting), Konrad Dudek (Deutsche Bank Polska S.A.), Sebastian Kołaciński (Onwelo) oraz Jarosław Mazek (SkyCash). Taki skład panelistów gwarantował niezwykle ciekawą dyskusję, w której starły się poglądy analityków rynku, korporacji finansowych oraz przedstawicieli tzw. fintechów.

W ostatnim bloku, poprowadzonym przez dr hab. inż. Annę Kosieradzką, prof. PW - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania PW, zaprezentowane zostały wybrane prace naukowe z zakresu gospodarki cyfrowej, realizowane zarówno przez doświadczonych, jak i młodszych stażem pracowników nauki. Prowadząca sesję dokonała następnie zamknięcia konferencji, zapraszając jednocześnie na jej kolejną edycję w 2020 r.

Źródło: Wydział Zarządzania PW
Zdjęcia: www.facebook.com/management.pw

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW