Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Debata Wydziału Zarządzania PW i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Debata Wydziału Zarządzania PW i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

11 kwietnia br. Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zorganizował wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym debatę nt. „Co dalej z euro?” w ramach cyklicznego seminarium PTE „Czwartki u ekonomistów”.   

Tym razem uczestnicy debaty, prowadzonej przez prof. Elżbietę Mączyńską, prezes PTE, spotkali się we wtorek. Głównym prelegentem był wiceminister finansów (1991-1994), a obecnie prezes Capital Strategy - Stefan Kawalec, autor książki „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”. Podczas swojego wystąpienia wyjaśniał dlaczego wspólna waluta Unii Europejskiej jest przedsięwzięciem przedwczesnym w stosunku do stopnia integracji gospodarczej krajów Unii.

Oponentami tej tezy byli prof. Grzegorz Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów (1994-1997 i 2002-2003) oraz Maciej Stańczuk - główny ekonomista konfederacji Pracodawcy RP. Nawiązując do przedstawionych przez Stefana Kawalca założeń, prelegenci zgodzili się z tezą o przedwczesnym projekcie euro lecz zarazem stanowczo optowali za pogłębieniem integracji Unii i przyspieszeniem wstąpienia Polski do strefy euro.

W spotkaniu, transmitowanym jednocześnie w Internecie, wzięło udział ponad 60 wybitnych ekonomistów, w tym z Politechniki Warszawskiej: prof. Lech Gąsiorkiewicz i prof. Jan Monkiewicz.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego
nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.

Mark Twain

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW