Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Debata Wydziału Zarządzania PW i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Debata Wydziału Zarządzania PW i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

11 kwietnia br. Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zorganizował wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym debatę nt. „Co dalej z euro?” w ramach cyklicznego seminarium PTE „Czwartki u ekonomistów”.   

Tym razem uczestnicy debaty, prowadzonej przez prof. Elżbietę Mączyńską, prezes PTE, spotkali się we wtorek. Głównym prelegentem był wiceminister finansów (1991-1994), a obecnie prezes Capital Strategy - Stefan Kawalec, autor książki „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”. Podczas swojego wystąpienia wyjaśniał dlaczego wspólna waluta Unii Europejskiej jest przedsięwzięciem przedwczesnym w stosunku do stopnia integracji gospodarczej krajów Unii.

Oponentami tej tezy byli prof. Grzegorz Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego, były wicepremier i minister finansów (1994-1997 i 2002-2003) oraz Maciej Stańczuk - główny ekonomista konfederacji Pracodawcy RP. Nawiązując do przedstawionych przez Stefana Kawalca założeń, prelegenci zgodzili się z tezą o przedwczesnym projekcie euro lecz zarazem stanowczo optowali za pogłębieniem integracji Unii i przyspieszeniem wstąpienia Polski do strefy euro.

W spotkaniu, transmitowanym jednocześnie w Internecie, wzięło udział ponad 60 wybitnych ekonomistów, w tym z Politechniki Warszawskiej: prof. Lech Gąsiorkiewicz i prof. Jan Monkiewicz.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Kto wiele obejmuje, mało ściska.

Kto trzyma mało, może trzymać mocno.

Przysłowie ludowe

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW