Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / II Forum Rektorów Uczelni Technicznych na Ukrainie

II Forum Rektorów Uczelni Technicznych na Ukrainie

W dniach 6-7 kwietnia br. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wziął udział w II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski. Spotkanie zorganizowano w ramach Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji.

Politechnikę Warszawską w Kijowie reprezentowali: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów; prof. Bohdan Macukow, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych; prof. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; dr hab. inż. Katarzyna Rostek, Prodziekan ds. Studiów Wydziału Zarządzania; prof. Dorota Chwieduk i prof. Artur Rusowicz z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz dr inż. Kinga Kurowska z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W części oficjalnej Forum wziął także udział prof. Jerzy Woźnicki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a zarazem przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zdjęciu od lewej: prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH; prof. Mikhail Zgurovski, Rektor Politechniki Kijowskiej;
prof. Jan Szmidt, Rektor PW

Gościem specjalnym Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji była Minister Edukacji i Nauki Ukrainy Lilia Hryniewicz. W trakcie dwudniowego Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski odbyły się obrady plenarne oraz siedem równoległych sesji poświęconych różnym obszarom współpracy, m.in. dualnym programom kształcenia, akredytacji, badań naukowych, wdrażania innowacji, tworzenia sieci start-upów oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć w ramach programów Erasmus+ i Horyzont 2020. W sesji plenarnej głos zabrał prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, zaś pozostali przedstawiciele uczelni uczestniczyli w obradach siedmiu okrągłych stołów. Na Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski wysłało swoje reprezentacje ok. 70 proc. polskich uczelni technicznych.

Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej podczas występu w Kijowie

Polskie uczelnie były też gościem specjalnym na odbywających się równolegle międzynarodowych targach edukacyjnych „Osvita ta kar’era”. Na zakończenie Polsko-Ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacji goście wysłuchali koncertu polskich i ukraińskich zespołów artystycznych, który odbył się przy udziale Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Na zdjęciu pierwszy od lewej: prof. Jan Szmidt, Rektor PW/źr. National Aviation University

Organizatorami II Forum Rektorów Uczelni Technicznych Ukrainy i Polski byli Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Asocjacja Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy. Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji odbyły się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego oraz Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zdjęcia: INFOX PW; National Aviation University

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

Albert Einstein

"

21
Maj

Liga Kartingowa PW

00:00 - 00:00

21
Maj

Juwenalia Płockie 2018

16:00 - 27 Maj 23:00

22
Maj

Dylematy twórczej strategii

15:00 - 17:00

23
Maj

VI posiedzenie Seminarium WAiNS

12:00 - 14:00

23
Maj

Technologia i analityka telekomunikacyjna

14:30 - 17:16

26
Maj

Regaty o Puchar Rektora PW

08:00 - 22:00

27
Maj

BEST Hacking League

12:00 - 28 Maj 16:00

27
Maj

120-lecie Kolonii Wawelberga

12:00 - 18:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW