Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Inkubator innowacyjności - spotkanie i networking

Inkubator innowacyjności - spotkanie i networking

13 grudnia 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie podsumowujące pierwsze sześć miesięcy jego funkcjonowania. 

Spotkanie otworzyli - prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - Prorektor ds. Rozwoju Politechniki  Warszawskiej oraz Anna Rogowska - Dyrektor Centrum Zarządzania i Transferem Technologii PW. 

Prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej/fot. Biuletyn PW

                                                                 

Anna Rogowska, Dyrektor Centrum Zarządzania i Transferem Technologii PW/fot. Biuletyn PW

Rolę akademickich inkubatorów w ekosystemie uczelni wyższych przybliżył słuchaczom Łukasz Sztern. Istotnym elementem wydarzenia były wystąpienia lokatorów Inkubatora Innowacyjności oraz projektów biznesowych wspieranych w ramach projektu Akcelerator Technologiczny: SOLACE, QuickerSim, ChipCraft, Scanye, AP-TECH. O planach dalszego rozwoju jednostki opowiedzieli organizatorzy spotkania.

Działanie Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej nakierowane jest na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych. Projekt ten skierowany jest przede wszystkim do osób, które mają pomysł biznesowy, ale chciałby go zweryfikować. Planują założyć własną firmę, jednak potrzebują pomocy w rozwoju nowego produktu lub usługi, a także poszukują wsparcia i doradztwa związanego z komercjalizacją.

Źródło: CZIiTT PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Kto nie zna prawdy,
ten jest tylko głupcem.
Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem

 

 

Bertold Brecht

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW