Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Konferencja DEMIST’17

Konferencja DEMIST’17

Niemal dwieście pięćdziesiąt osób wzięło udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej DEMIST’17 - Digital Economy - Marketing, Innovation, Society & Technology - która odbyła się 24 listopada br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ PW) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT). Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauki z 15 ośrodków naukowych, administracji oraz biznesu.

Konferencję otworzył Dziekan WZ PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW. Otwierający wykład ekspercki wygłosił Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy. Wykłady eksperckie wygłosili także inni zaproszeni goście - dr Maciej Kawecki (Ministerstwo Cyfryzacji), Łukasz Zegarek (Kancelaria Lex-Artist), Michał Jaworski (Microsoft), Karol Mazurek (Accenture), Marcin Kordowski i Maciej Marchewa (eksperci e-marketingu) oraz Karol Matczak (mBank).

Dziekan Wydziału Zarządzania PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiedzki, prof. PW/fot. Ewelina Korzeniowska

Odbyły się także dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, poprowadzony przez dra inż. Marcina Kotarbę (WZ PW) dotyczył problematyki określanej mianem FinTech 2.0, czyli kierunków rozwoju cyfrowych modeli biznesowych w branży finansowej. Uczestnikami panelu byli: Bartosz Berestecki (PayU), Artur Kozłowski (EY), Maciej Meder (ZEB Polska). Drugi panel, poprowadzony przez Marcina Kordowskiego, koncentrował się na tematyce e-marketingu, w szczególności wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji. Gośćmi byli: Anna Kreiser (Digitalkod Consulting), Łukasz Kapuśniak (Cloud Technologies), Maciej Marchewa i dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. Akademii Leona Koźmińskiego.

Ostatnia część obrad, poprowadzona przez Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju WZ PW dr hab. inż. Annę Kosieradzką, prof. PW, poświęcona była prezentacji wybranych prac naukowych. Poruszano w nich takie zagadnienia jak: aspekty społeczne cyfryzacji, zachowania e-klientów, e-finanse czy cognitive comupting. Intensywny dzień w gościnnych murach CZIiTT zwieńczyło wręczenie nagród wyróżniającym się studentom Tygodnia Biznesu i Nauki WZ PW, który poprzedzał konferencję.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy/fot. Ewelina Korzeniowska

Rosnące z roku na rok zainteresowanie konferencją oraz jej dobre przyjęcie przez uczestników nie pozostawiają organizatorom innego wyboru niż rozpoczęcie prac nad projektem DEMIST’18, a wszelkie informacje odnośnie kolejnej edycji (oraz materiały podsumowujące z minionej) będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej www.DEMIST.eu.

Konferencja DEMIST’17 objęta była patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Patronami konferencji byli: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Polish Chapter IEEE Computer Society oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Sponsorami konferencji byli: Deutsche Bank Polska i Grafinet Sp. z o.o. Partnerzy konferencji to: ChallengeRocket.com i Internet Academy Poland. Za organizację konferencji odpowiadał zespół w składzie: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz (współprzewodniczący), dr inż. Kamil Sitarski (współprzewodniczący), dr inż. Marcin Kotarba i lic. Łukasz Pojezierski, przy wsparciu społeczności WZ PW.

Film z konferencji

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Kto nie zna prawdy,
ten jest tylko głupcem.
Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem

 

 

Bertold Brecht

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW