Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Konferencja Leadership Forum in Higher Education

Konferencja Leadership Forum in Higher Education

W dniu 13 czerwca br. Politechnika Warszawska gościła w swoich murach Leadership Forum in Higher Education. „Internationalisation at Home: Transforming Societies” to temat tegorocznej edycji forum.

Spotkanie w Politechnice Warszawskiej otworzył prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki. Dla zaproszonych gości był to czas wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat rozwoju uczelni i podnoszenia jakości w kontekście międzynarodowym oraz wsparcia dla studenta.

Organizator konferencji - Luminar Foundation - postawiła przed uczestnikami pytania o zarządzanie umiędzynarodowieniem w sektorze edukacji wyższej w Europie Centralnej i Wschodniej. Jak wprowadzać zmiany przyczyniające się do rozwoju uczelni podejmując aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej i regionalnej - to jeden z tematów nad którymi debatowali uczestnicy forum.

Umiędzynarodowienie to narzędzie pomagające poprawić jakość kształcenia dla wszystkich studentów. Głosy z innych krajów mogą wesprzeć działania polskich uczelni na rzecz zmian w celu podniesienia jakości kształcenia, a wymiana doświadczeń i dialog w tym temacie są potrzebne środowisku akademickiemu.

Wśród panelistów i gości Leadership Forum in Higher Education znaleźli się doświadczeni pracownicy sektora edukacji wyższej z zagranicy, m.in. Jeanine Gregersen-Hermans, zastępca Wicekanclerza ds. umiędzynarodowienia na Glasgow Caledonian University czy Sander Schroevers z Amsterdam University of Applied Sciences.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW