Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Konferencja o zarządzaniu wiedzą

Konferencja o zarządzaniu wiedzą

Na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 15 listopada odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Zarządzanie wiedzą w tworzeniu przewagi konkurencyjnej”.

Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, School of Science and Computer Engineering – University of Houston Clear Lake, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas konferencji zaprezentowano 20 referatów, zgłoszonych w czterech blokach tematycznych:
- Metody, problemy i zagadnienia zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej
- Informacja i wiedza jako elementy budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
- Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie informacją i wiedzą
- Informatyczne systemy wspomagania decyzji w zakresie rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw.

Nad poziomem merytorycznym referatów czuwała Rada Programowa Konferencji w składzie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, prof. Zbigniew Czajkiewicz, University of Houston-Clear Lake, płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Obrony Narodowej, prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Politechnika Częstochowska, dr hab. inż. Adam Pelikant, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, Politechnika Koszalińska, prof. dr hab. inż. Celina Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, prof. dr hab. Jan Turyna, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski.

Była to pierwsza z cyklu konferencji przygotowywanych przez Wydział Zarządzania PW. Kolejna odbędzie się 14 marca 2014 roku i będzie dotyczyła problemów zarządzania w erze turbulencji. Więcej szczegółów na jej temat dostępnych jest TUTAJ.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW