Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich - relacja

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich - relacja

Trzydniowe święto Polskiego Towarzystwa Fizycznego zakończone. W dniach 16-18 października 2020 r. odbył się 46. Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich zorganizowany z okazji 100-lecia stowarzyszenia. Jego uczestnicy gościli m.in. w Politechnice Warszawskiej.

Zjazd otworzył prof. Leszek Sirko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF).  - Polskie Towarzystwo Fizyczne zostało założone 11 kwietnia 1920 r. w tym pięknym miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy, czyli Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej - przypomniał prof. Leszek Sirko.

Gośćmi uroczystości otwarcia zjazdu byli m.in.: Grzegorz Wrochna - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Krzysztof Zaremba - Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

- Cały otaczający nas świat materialny jest rządzony prawami fizyki. Z pozoru banalne zjawiska jak odbicie drzew w tafli jeziora, błękit nieba czy wschody słońca zachwycają nas swoim pięknem. Ale jeszcze większe bogactwo piękna ukazuje się, kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedź daje fizyka i właśnie tym poszukiwaniem głębszego poziomu piękna zajmują się fizycy - powiedział Grzegorz Wrochna.

- 44 lata temu stanąłem w murach tej uczelni, rozdarty wewnętrznie między dwiema fascynacjami: fizyką i elektroniką. Wybrałem elektronikę, dlatego że pasja tworzenia zwyciężyła, ale miałem przeświadczenie, że zawsze będę za fizyką tęsknić. Okazało się, że tak udało mi się pokierować moje ścieżki edukacyjne, że (…) wróciłem do mojej ukochanej fizyki, nie porzucając elektroniki - powiedział prof. Krzysztof Zaremba.    

Prof. Paweł Rowiński w imieniu Polskiej Akademii Nauk wręczył Polskiemu Towarzystwu Fizycznemu medal za szczególne zasługi na rzecz rozwoju nauki polskiej.

Podczas uroczystości wręczono medale i nagrody PTF za 2020 rok. Nagrodę specjalną otrzymali:

  • prof. Wojciech Nawrocik - za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki oraz organizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, popularyzujących nauki przyrodnicze w Polsce,
  • prof. Andrzej Kajetan Wróblewski - za wybitne osiągnięcia w popularyzacji fizyki, autorstwo wielu przełomowych publikacji o historii fizyki, odkrywających i popularyzujących polskie wątki w tej historii.

Przyznano również nagrody naukowe PTF. Nagrodę naukową im. Wojciecha Rubinowicza za osiągnięcia polskich uczonych dokonanych w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymał prof. Dariusz Kaczorowski. Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską wykonaną w ciągu ostatniego roku akademickiego została przyznana dr. inż. Krzysztofowi Ptaszyńskiemu. Nagrodę za pracę magisterską im. Arkadiusza Piekary otrzymał mgr inż. Michał Barej, a wyróżnienia: mgr Maksymiliana Środa i mgr Aleksandra Rotka.

Wręczono także Nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki i Medal Grzegorza Białkowskiego.

Nagrodę PTF za Popularyzację Fizyki i Medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał prof. Henryk Drozdowski - za zaangażowanie, pasję oraz umiejętność wzbudzania fascynacji zjawiskami fizycznymi poprzez wybitną i wszechstronną działalność popularyzującą fizykę.

Nagrodę za artykuł popularnonaukowy otrzymał związany m.in. z Politechniką Warszawską mgr inż. Dariusz Aksamit - za niekonwencjonalny sposób dzielenia się wiedzą i rozbudzanie wyobraźni poprzez artykuły, audycje i filmy popularyzujące naukę.

Podczas ceremonii wręczono nagrody specjalne za organizację 45. Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie w 2019 r., Medale jubileuszu stulecia PTF, a także Medale stulecia PTF.

W dalszej części wydarzenia wykład o Polskim Towarzystwie Fizycznym w Warszawie wygłosił prof. Jerzy Garbarczyk z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Ważną częścią pierwszego dnia zjazdu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Polskiego Towarzystwa Fizycznego w dniu 11 kwietnia 1920 r. w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej. - Tą tablicą chcielibyśmy uhonorować założycieli Polskiego Towarzystwa Fizycznego - zaznaczył prof. Leszek Sirko. - Ta tablica nadaje dostojeństwa naszemu budynkowi - dodał prof. Mirosław Karpierz, Prorektor PW ds. Rozwoju.

Pierwszy dzień Nadzwyczajnego Zjazdu Fizyków Polskich poświęcony był historycznemu ujęciu minionego wieku polskiej fizyki. Profesorowie z Torunia, Wrocławia, Krakowa i Poznania opowiadali o początkach PTF w Polsce.

Gospodarzem kolejnych dni był Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Drugi dzień poświęcony był współczesności i miał charakter popularnonaukowy. Wypełniły go prelekcje o tym, czym zajmują się fizycy w XXI w.

Tematem trzeciego dnia była dydaktyka fizyki, czyli inwestycja w przyszłość. Zaproszeni goście omówili historię nauczania fizyki, ale przede wszystkim zaprezentowali spektakularne pokazy fizyczne oraz eksperymenty, którymi nauczyciele mogą uatrakcyjnić lekcje.

Zjazd miał charakter hybrydowy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną bezpośrednio uczestniczyła w nim ograniczona liczba osób. Transmisja ze zjazdu dostępna była na platformie YouTube.

Rok 2020 został ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Fizyki, co miało podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki oraz przypomnieć niezwykły rozwój polskiej fizyki, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Szczegółowe informacje o Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich dostępne są TUTAJ>>

Opracowanie: Biuletyn PW
Zdjęcia: BPiI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI