Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / O stopach żelaza i ich praktycznym zastosowaniu na konferencji MS&IA2016 w PW

O stopach żelaza i ich praktycznym zastosowaniu na konferencji MS&IA2016 w PW

Konferencja „Modern Steels and Iron Alloys - MS&IA2016. Design-Technologies-Properties-Applications” zgromadziła ekspertów reprezentujących zarówno naszą Uczelnię, jak i specjalistów z czołowych ośrodków badawczych na świecie.

Naukowcy spotkali się w dniach 5-8 lipca 2016 r. w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej - współorganizatora przedsięwzięcia. Opiekę nad stroną merytoryczną objęły Wydziały: Inżynierii Produkcji oraz Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Symbolicznego otwarcia konferencji dokonali ich przedstawiciele w osobach prof. Andrzeja Kolasy, Dziekana WIP PW i prof. Jerzego Roberta Sobieckiego, Prodziekana ds. Studenckich WIM PW. W tematykę spotkania wprowadzili zebranych: prof. Wiesław Świątnicki oraz prof. Dawid Myszka, którzy byli również prelegentami poszczególnych modułów.

Prof. Andrzej Kolasa, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji otwiera konferencję MS&IA2016/fot. Biuletyn PW

Wśród głównych założeń konferencji znalazły się m.in.:

  • podsumowanie aktualnego stanu badań nad nowoczesnymi stopami żelaza np. stalami nanobainitycznymi, żeliwem ADI, stali typu TRIP i TWIN, poprzez prezentację najnowszych osiągnięć zespołów badawczych z kraju i z zagranicy;
  • wymiana doświadczeń w zakresie projektowania, obróbki, struktury i właściwości nowoczesnych stali, staliwa i żeliwa;
  • wskazanie nowych kierunków badań oraz potencjalnych obszarów praktycznych aplikacji wyników prac badawczych;
  • nawiązanie kontaktów pomiędzy naukowcami i zespołami badawczymi działającymi w obszarze projektowania oraz badania stali, staliwa i żeliwa, co przyczynia się m.in. do  integracji środowiska naukowego w kraju i rozszerza zakres współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

W konferencji wzięli udział eksperci z całego świata, reprezentujący czołowe ośrodki naukowo-badawcze z takich krajów jak: Australia, Chińska Republika Ludowa, Indie, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Republika Federalna Niemiec, Egipt, Finlandia, Iran, Hong-Kong, Republika Czech. Ponadto w konferencji uczestniczyli naukowcy z krajowych ośrodków uniwersyteckich i badawczych, m. in.: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Metalurgii Żelaza, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Spawalnictwa i Instytutu Obróbki Plastycznej, oraz przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych: Seco/Warwick Europa Sp. z.o.o., Patentus S.A., Zanardi Fonderie SpA, Tata Steel.

Pytania i odpowiedzi podczas wykładu prof. Dawida Myszki z Wydziału Inżynierii Produkcji/fot. Biuletyn PW

Zgłoszone referaty dotyczyły nowoczesnych rodzajów stali, staliwa i żeliwa, innowacyjnych obróbek cieplnych i cieplno-plastycznych oraz nowych technologii spawania. Szczególnie interesujące były dla zebranych sesje poświęcone nowatorskim procesom nanostrukturyzacji stali i żeliwa oraz możliwościom ich zastosowania w warunkach przemysłowych.

Istotnym zamierzeniem konferencji było również zainteresowanie przedsiębiorców i inwestorów z branży stalowej i odlewniczej możliwościami badawczymi i osiągnięciami krajowych ośrodków badawczych. Organizatorzy spodziewają się, że spotkanie przedstawicieli środowiska naukowego pracującego w dziedzinie nowoczesnych stopów żelaza z krajowymi przedsiębiorcami i inwestorami pozwoli rozwinąć współpracę obu środowisk, co w perspektywie doprowadzi do wdrożenia nowoczesnych materiałów oraz innowacyjnych technologii obróbki cieplnej do produkcji przemysłowej.

Podobne materiały:

Nowa spółka spin off w Politechnice Warszawskiej
Studenci PW budują bolid z nanokrystalicznej stali

Źródło: MS&IA2016
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI