Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Poligraficzne Konfrontacje - drukowanie cyfrowe na różnych podłożach

Poligraficzne Konfrontacje - drukowanie cyfrowe na różnych podłożach

O drukowaniu cyfrowym na różnych podłożach rozmawiali uczestnicy XLI Poligraficznych Konfrontacji pt. „Niekonwencjonalne podłoża a drukowanie techniką cyfrową”, które odbyły się 26 marca 2019 r. w Warszawie. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z możliwością drukowania cyfrowego na różnych podłożach, w tym na normalnych masowych papierach. Tematyka została ograniczona do dwóch technik drukowania cyfrowego mających obecnie najszersze zastosowanie, czyli do drukowania elektrofotograficznego i natryskowego.

Podczas Konfrontacji pierwszy referat pt. „Podłoża, tonery i atramenty do drukowania techniką cyfrową - charakterystyka ogólna, wymagania” wygłosił dr hab. inż. Stefan Jakucewicz. Scharakteryzował podłoża i środki kryjące stosowane w drukowaniu cyfrowym, którego zakres zawężono do elektrofotografii, drukowania natryskowego i magnetograficznego. Autor przedstawił wymagania stawiane papierom do drukowania cyfrowego oraz metody ich atestacji. Omówił również możliwości stosowania papierów masowych (analogowych), głównie offsetowych i powlekanych do drukowania cyfrowego. Scharakteryzował także inne podłoża niepapierowe stosowane do drukowania techniką cyfrową.

W drugim referacie pt. „Drukowanie techniką cyfrową z wykorzystaniem papierów analogowych”, wygłoszonym przez dr inż. Katarzynę Pilczyńską z Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej zostały zaprezentowane przeprowadzone przez nią badania nad stosowaniem papierów klasycznych do drukowania natryskowego i elektrofotograficznego z ciekłym tonerem. W obu przypadkach udało się określić, jakie parametry powinien posiadać papier, aby nadawał się do drukowania techniką cyfrową dając odbitki o dobrej jakości, porównywalne z odbitkami uzyskanymi na papierach specjalnych, z wyłączeniem drukowania barwnych fotografii.

Kolejny referat pt. „Drukowanie techniką cyfrową opakowań i etykiet”wygłosiła dr inż. Svitlana Khadzhynova, zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. Przedstawiła systemy drukowania: etykiet technikami cyfrowymi: elektrofotografią i techniką natryskową oraz technikami hybrydowymi (połączeniem technik cyfrowych z fleksografią), wykrojów pudełek składanych oraz tektury falistej. Zaprezentowała także metody uszlachetniania druków cyfrowych. Na zakończenie swojego wystąpienia omówiła zagadnienia związane z jakością odbitek cyfrowych oraz sposoby ich oceny.

Autor wystąpienia pt. „Specyfika wymagań drukowania cyfrowego – DTP” Daniel Koper, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Księgarskim im. Stefana Żeromskiego w Warszawie i właściciel firmy ADan Koper, podzielił się ze słuchaczami swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu cyfrowej techniki drukowania plakatów wielkoformatowych. Autor wskazał miejsca i przyczyny popełniania błędów szczególnie przez zamawiającego druk, jak również przez wykonawcę. Następnie omówił tzw. „specyfikację”, czyli wymagania techniczne materiałów i sposobu przygotowania prac do drukowania. W referacie zreferował także zagadnienie drukowania wielkoformatowego na nietypowych podłożach takich jak: drzwi drewniane, tafle szklane (imitacje marmuru), panele garażowe.

Konfrontacje zakończyło wystąpienie „Drukowanie techniką cyfrową na podłożach niekonwencjonalnych - sucha elektrofotografia - doświadczenia praktyka” Mieczysława Jakubickiego, Prezesa Zarządu Centrum Poligrafii. Podzielił się z uczestnikami swoim ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie stosowania drukowania elektrofotograficznego z suchym tonerem do produkcji książek. Ze względu na wysokie koszty specjalnych papierów do drukowania cyfrowego, od samego początku swej działalności, eksperymentował i prowadził badania nad zastosowaniem papierów masowych głównie offsetowych i powlekanych przeznaczonych do drukowania techniką offsetową.

Kolejna edycja Poligraficznych Konfrontacji, tym razem pt. „Druk wielkoformatowy”, odbędzie się 23 maja br.

Źródło: SAiP PW
Zdjęcia: Katarzyna Rainka/SAiP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW