Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Polsko-tajwańskie seminarium z dziedziny inżynierii materiałowej

Polsko-tajwańskie seminarium z dziedziny inżynierii materiałowej

Politechnika Warszawska gościła 12 września uczestników drugiego seminarium naukowego organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z tajwańską Radą ds. Badań Naukowych.

Tegoroczne seminarium, zatytułowane “Taiwan-Poland Workshop on Material Research: graphene and other innovative materials”, poświęcone było zagadnieniom związanym przede wszystkim z grafenem. Polscy i tajwańscy badacze wymienili się doświadczeniami i wiedzą na temat innowacyjnych materiałów. Dzięki seminarium naukowcom udało się określić wspólne obszary zainteresowań badawczych i nawiązać kontakty.

Spotkanie w Politechnice Warszawskiej było jednym z punktów tygodniowego pobytu delegacji tajwańskiej, której przewodniczył prof. Kwang-Lung Lin. W tym czasie omówiono mechanizmy finansowania badań przez NCBiR i Narodowe Centrum Nauki. Tajwańska delegacja była zainteresowana przede wszystkim udziałem środków publicznych i prywatnych na badania w Polsce.

Omówiono ponadto kończący się pierwszy konkurs polsko-tajwański na wspólne projekty badawcze. Zapowiedziano już, że druga edycja będzie nawiązywać do tematyki tegorocznego seminarium - badań nad grafenem i innych nowoczesnych materiałów. Zostanie on ogłoszony przez NCBiR i tajwańską Radę ds. Badań Naukowych wiosną 2014 roku.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW