Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Relacja z konferencji o potencjale naukowym krajowych wydawnictw i czasopism

Relacja z konferencji o potencjale naukowym krajowych wydawnictw i czasopism

O szansach i wyzwaniach dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej 21 maja 2019 r. przez KRASP, Politechnikę Warszawską oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Konferencję otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wydarzenie prowadzili prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej Eliasz z KRASP.

Celem konferencji było przedstawienie i analiza nowych regulacji prawnych dotyczących wydawnictw i czasopism naukowych w kontekście działalności uczelni  oraz naukowców. Organizatorzy chcieli w ten sposób zainicjować dyskusję na temat możliwości rozpoznania i wykorzystywania zasobów oraz potencjału naukowego krajowych wydawnictw oraz czasopism, w tym takich, które w efekcie wdrożenia nowych przepisów, mogą utracić dotychczasową pozycję w świecie nauki.

Prof. Błażej T. Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wygłosił wykład pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej i kategoryzacja - zadania KEN”, po którym w panelu dyskusyjnym rozmawiano o wpływie wprowadzonych regulacji prawnych na funkcjonowanie wydawnictw i zrównoważony rozwój nauki.

W drugiej części konferencji prof. Marek Niezgódka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przedstawił temat pt. „Open Science: plany i kierunki zmian”, a uczestnicy kolejnego panelu dyskusyjnego omawiali wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI