Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Spotkania z Przemysłem 2017 na Wydziale Chemicznym PW

Spotkania z Przemysłem 2017 na Wydziale Chemicznym PW

9 marca 2017 r. na Wydziale Chemicznym PW spotkali się przedstawiciele świata nauki i przemysłu, by rozmawiać o wzmacnianiu wzajemnych relacji na bazie konkretnych wdrożeń, realizowanych we współpracy z zespołami badawczymi.

Tradycję Spotkań z Przemysłem Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej reaktywował w 2016 roku. Wydarzenie stanowi platformę do nawiązywania i rozwijania współpracy naukowo-badawczej z przedstawicielami szeroko pojętego przemysłu tj. nie tylko chemicznego. - Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki jest możliwe jedynie poprzez wykorzystanie badań naukowych w praktyce. Pociąga to za sobą konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Politechnika Warszawska, jako uczelnia techniczna, przykłada dużą wagę do praktycznego charakteru prowadzonych prac badawczych - podkreślił prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW, witając uczestników spotkania w murach Gmachu Technologii Chemicznej. W imieniu władz Politechniki Warszawskiej zgromadzonych przywitał prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW.

Prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW/fot. Biuletyn PW

Prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW/fot. Biuletyn PW

Sylwetkę patrona Audytorium im. Ignacego Mościckiego, w którym spotkali się uczestnicy wydarzenia, przybliżył prof. Krzysztof Schmidt-Szałowski. Wśród najważniejszych osiągnięć byłego prezydenta RP i profesora Politechniki Warszawskiej wymienił m.in. nowatorską konstrukcję kondensatorów wysokonapięciowych (100 kV) zastosowanych np. w radiostacji nadawczej na wieży Eiffla czy reaktory z kanałem plazmowym wirującym w polu magnetycznym.

Prof. Krzysztof Schmidt-Szałowski w wykładzie o Ignacym Mościckim/fot. Biuletyn PW

Prof. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego w poprzedniej kadencji/fot. Biuletyn PW

O nowej inwestycji, tj. odnowionym i dostosowanym do potrzeb Audytorium, którego uroczystego otwarcia dokonano podczas Spotkania z Przemysłem, opowiadali prof. Zbigniew Brzózka Dziekan Wydziału Chemicznego w kadencji 2012-2016 - inicjator przedsięwzięcia oraz dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Chemicznego PW. 

W Audytorium im. Ignacego Mościckiego/fot. Biuletyn PW

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia Audytorium im. Ignacego Mościckiego/fot. Biuletyn PW

W dalszej części wydarzenia głos zabrali przedstawiciele zespołów naukowych, prezentujący aplikacyjne kierunki badawcze Wydziału Chemicznego PW. Propozycje obszarów współpracy przybliżyli reprezentanci przemysłu. W programie przewidziano także zwiedzanie instalacji wydziałowych oraz wizyty na stoiskach wystawców.  

 

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Common sense is not so common.

Zdrowy rozsądek nie jest taki powszechny.

Voltaire

"

9
Mar

Dni Kultury PW

08:00 - 23 Mar 20:00

17
Mar

MiNI Akademia Matematyki

14:00 - 17:00

17
Mar

Tęczowy Koncert Wielkanocny

16:30 - 20:00

20
Mar

Modele wpływu gospodarki elektronicznej

15:00 - 17:00

23
Mar

DwuMIan - konferencja zastosowań matematyki

08:00 - 25 Mar 20:00

27
Mar

Warszawskie Dni Informatyki

08:00 - 28 Mar 22:00

27
Mar

Od koła naukowego do przedsiębiorstwa

15:00 - 17:00

7
Kwi

Drzwi Otwarte na Politechnice Warszawskiej

09:00 - 8 Kwi 15:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW