Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Stowarzyszenie Elektryków Polskich świętowało 100-lecie istnienia

Stowarzyszenie Elektryków Polskich świętowało 100-lecie istnienia

Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 7 czerwca 2019 r. w Politechnice Warszawskiej, równo wiek po założeniu Stowarzyszenia.

Uroczystości w Politechnice Warszawskiej poprzedziła msza święta w intencji społeczności elektryków i Stowarzyszenia, która odbyła się 6 czerwca br. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

7 czerwca 2019 r. na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej, przed Gmachem Elektrycznym, odsłonięto pomnik prof. Mieczysława Pożaryskiego, pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego PW.

Pomnik odsłonili: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Rektor PW prof. Jan Szmidt, Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, jego poprzednicy: prof. Stanisław Bolkowski i prof. Jerzy Barglik oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego PW prof. Lech Grzesiak.

- Jestem niezwykle dumny i szczęśliwy, że właśnie dziś, dokładnie w setną rocznicę zjazdu założycielskiego, możemy odsłonić pomnik pierwszego Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Profesor Mieczysław Pożaryski to postać niezwykła. Był jednym z głównych organizatorów i animatorów integracji środowiska polskich inżynierów elektrotechników - mówił dr inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP. - Niech ten pomnik będzie symbolicznym podziękowaniem całej społeczności elektryków dla prof. Mieczysława Pożaryskiego za jego trud i zaangażowanie w tworzenie polskiego szkolnictwa elektrotechnicznego, przemysłu i Stowarzyszenia Elektryków Polskich - dodał.

Pomnik, autorstwa prof. Mariana Molendy - znanego opolskiego artysty-rzeźbiarza, przedstawia zadumaną postać prof. Pożaryskiego siedzącego na ławeczce w stylu wiedeńskim. Na kolanach profesora leży podręcznik elektrotechniki i egzemplarz „Przeglądu Elektrotechnicznego”.

Kulminacyjnym punktem obchodów 100-lecia powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich był  XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie”. Obrady w Małej Auli Politechniki Warszawskiej rozpoczął Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak. Wraz z najstarszym Członkiem Honorowym SEP Henrykiem Bajduszewskim dokonał symbolicznego otwarcia Zjazdu poprzez tzw. szklanki, czyli uderzenia w dzwon - po dwa za minione pierwsze Stulecie i dwa za właśnie rozpoczęte.

- Podczas Zjazdu będziemy obradować nad problemami polskiej elektrotechniki, energetyki, przemysłu, kształcenia kadr, a także nad działalnością naszego Stowarzyszenia w nowym stuleciu - zapowiedział dr inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP.

W ramach jubileuszowej sesji wygłoszono cztery referaty:

  • Marian P. Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski - „Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro”;
  • Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Tumański - „Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich”;
  • Sławomir Cieślik, Andrzej Wac-Włodarczyk - „Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności”;
  • Jerzy Kurella, Janusz Nowastowski - „Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i energetyki”.

Decyzją Nadzwyczajnego Zjazdu najwyższą w Stowarzyszeniu godność Członka Honorowego SEP otrzymało 15 działaczy, w tym po raz pierwszy w historii trzy panie. Wyróżniającym się osobom i instytucjom zostały wręczone pierwsze egzemplarze okolicznościowych Medali 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obchody zwieńczył Koncert Jubileuszowy w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, podczas którego wystąpił pianista Paweł Kowalski, a w drugiej części duet: Jadwiga Tomczyńska - harfa elektryczna i Maksymilian Ambroziak - gitara elektryczna.

Trochę historii…

W czerwcu 1919 r. zostało założone Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich jako organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym.

Powstanie SEP było zwieńczeniem inżynierskich spotkań elektryków polskich z czasów zaborów. Elektrycy z entuzjazmem zaangażowali się w tworzenie rodzimego przemysłu elektrotechnicznego, rozbudowę krajowej sieci elektroenergetycznej, telefonicznej i telegraficznej oraz tworzenie placówek naukowo - badawczych i przepisów branżowych.

W czerwcu 1928 r. Zgromadzenie Delegatów Kół SEP w Toruniu zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uchwalono nowy statut oraz przyjęto nową strukturę i aktualne do dziś nazewnictwo.

Do czasu II wojny światowej SEP miało charakter elitarny. W czasie okupacji działacze Stowarzyszenia nie zawiesili działalności. Zapewnili w konspiracji ciągłość funkcjonowania SEP. Starali się też, na miarę swoich możliwości, pomagać rodzinom dotkniętym skutkami wojny. Na emigracji w Anglii funkcjonowało w latach 1941-1986 Koło SEP w randze Oddziału.

Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje i wartości swych założycieli. Może poszczycić się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym w zakresie tworzenia przepisów branżowych i norm, ich przystosowania do wymogów Unii Europejskiej oraz promowaniem nowoczesnych rozwiązań i popularyzowaniem szeroko rozumianej elektryki na rzecz społeczeństwa i podmiotów użyteczności publicznej.

Fotogaleria obchodów

Źródło: na podstawie informacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW