Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Sympozjum motoryzacyjne

Sympozjum motoryzacyjne

Instytut Pojazdów Wydziału SiMR był organizatorem XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”. 

Sympozjum odbyło się 6 grudnia 2013 r. Jego współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych oraz KONES. Seminarium otworzyli o godz. 11:00 Prodziekan ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Michał Hać i Kierownik Zakładu Silników Spalinowych prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński.

Na sesji plenarnej wygłoszone zostały trzy referaty. Referat prof. Jerzego Merkisza z Politechniki Poznańskiej dotyczył specyfiki badań emisji związków toksycznych w rzeczywistej eksploatacji silników spalinowych. Referat dr. Wojciecha Malinowskiego z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji  poruszał kwestie perspektyw wytwarzania motoryzacyjnych paliw syntetycznych z biomasy. W trzecim referacie mgr inż. Jakub Sokomoruch i mgr inż. Jakub Przygoński, czołowi polscy zawodnicy driftingowi, zapoznali uczestników seminarium z budową samochodu o wysokich osiągach na potrzeby ustanowienia rekordu prędkości w drifcie.

Po części plenarnej odbyła się sesja posterowa, na której zaprezentowano 27 posterów. W seminarium wzięło udział około 50 osób.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW