Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / W poszukiwaniu wspólnej perspektywy świata nauki i biznesu - relacja z konferencji

W poszukiwaniu wspólnej perspektywy świata nauki i biznesu - relacja z konferencji

Efektywnej współpracy biznesu z nauką poświęcona była konferencja zorganizowana przez Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Wydarzenie odbyło się 26 lutego 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencję pt. „Efektywna współpraca biznesu z nauką w kontekście Konstytucji dla Nauki oraz Konstytucji dla Biznesu” otworzyły wystąpienia: Krzysztofa Pietraszkiewicza - Prezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (PFA-G) i Prezesa Związku Banków Polskich, prof. Arkadiusza Mężyka - Wiceprezesa PFA-G i Rektora Politechniki Śląskiej oraz prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej i Przewodniczącego KRASP. Gościem konferencji był Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW, wskazał, że nie ma jednego modelu współpracy biznesu i nauki. Zaznaczył, że świat przedsiębiorców oraz świat uczelni będą istniały i funkcjonowały, podkreślając jednocześnie ogromną rolę ich otoczenia, a także pośredników pomiędzy oboma światami. Jako cel konferencji wskazał określenie problemów, na które napotyka współpraca biznesu z nauką i zaproponowanie kierunków mogących te bariery zmniejszyć.

Pierwsza część wydarzenia poświęcona była poszukiwaniu optymalnej formuły kooperacji nauki i biznesu. Perspektywę europejską w tym obszarze zaprezentowała Aoife Mangan z Komisji Europejskiej, a o zwiększaniu poprzez współpracę konkurencyjności w skali światowej opowiedział prof. Michael D. Lepech z Uniwerystetu Stanforda. Wyniki raportu na temat stanu współpracy nauki i biznesu w Polsce zaprezentował Wojciech Szapiel, Prezes Inventity Foundation.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego zastanawiali się nad perspektywami współpracy przedsiębiorstw i uczelni w świetle Konstytucji dla Biznesu i Konstytucji dla Nauki. Anna Rogowska, Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, wskazała na konieczność znalezienia wspólnego pierwiastka, perspektywy dla przedsiębiorcy i uczelni. Zauważyła potrzebę większej ufności i otwartości we współpracy, zaznaczając jednocześnie, że te pozytywne zmiany już są zauważalne. Wymieniła również obszary zainteresowań przedsiębiorców w przypadku kooperacji z uczelniami. Poszukują oni nowych rozwiązań z zakresu chemii, IT, wykorzystywania nowych materiałów, a także ważne są dla nich kwestie związane ze środowiskiem.

W drugiej części konferencji, podczas panelów dyskusyjnych, omawiane były doświadczenia współpracy nauki i biznesu oraz instrumenty wspierające transfer technologii i komercjalizację. Rozmawiano m.in. o najlepszych ścieżkach komercjalizacji wiedzy, wyników badań naukowych i rozwoju innowacji.

Opracowanie i zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW