Konkurs BMW/URBAN/TRANSFORMS/2013

BMW Group Polska we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu poprawiającego jakość przestrzeni miejskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły, w skład których wejdą profesjonalni architekci i designerzy. Ich zadaniem będzie stworzenie projektów poprawiających jakość przestrzeni miejskiej, realizujące idee zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu miasto może stać się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Zwycięski zespół dostanie nagrodę w wysokości 10 tys. zł, a zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł, przeznaczonych na jego realizację i zostanie włączony w przestrzeń jednego z polskich miast.

Konkursowe prace oceni jury, w którego skład weszli: Aleksandra Wasilkowska (architektka, wiceprezeska SARP – OW), Bogna Świątkowska (prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana), Edwin Bendyk (dziennikarz, publicysta, z-ca kierownika Działu Naukowego tygodnika POLITYKA), Grzegorz Piątek (krytyk architektury, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy, absolwent PW - zapraszamy do wywiadu z nim na łamach Biuletynu Politechniki Warszawskiej).

Termin nadsyłania prac konkursowych: 31 stycznia 2014 roku.