Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Bieżące inwestycje Politechniki Warszawskiej

Bieżące inwestycje Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska w ostatnich latach podjęła się szeregu inwestycji, których celem jest rozwój infrastruktury dydaktyczno-badawczej. CEZAMAT, Gmach Nowej Kreślarni, rewitalizacja terenu głównego PW oto przykłady realizowanych obecnie projektów.

Wśród kluczowych inwestycji wymienić należy CEZAMAT, czyli Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, powstające przy ulicy Poleczki. Wykonawca przystąpił już do intensywnych prac budowlanych realizowanych jednocześnie we wszystkich trzech budynkach siłami stu dwudziestu pracowników i trzech czterech dźwigów. Aktualnie, inwestycja została ukończona na poziomie prac ziemnych. W budynku technologicznym gotowe są trzy kondygnacje konstrukcji zakończone stropem, trwają  prace związane z betonowaniem słupów i ścian czwartej kondygnacji. Na pierwszej i drugiej kondygnacji murowane są ściany wewnętrzne. Podobnie jest w budynku administracyjnym, gdzie odbywa się betonowanie drugiej kondygnacji a jednocześnie powstają słupy i ściany żelbetowe trzeciego poziomu. Towarzyszący obiektowi parking ma już wykończone słupy konstrukcyjne parteru. Trwają prace nad postawieniem ścian żelbetowych (zdjęcia poniżej).

30 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę skrzydła Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 4 marca 2013 r. pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji a Politechniką Warszawską. Priorytetowym zadaniem w ramach niniejszego projektu stało się zatem podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Gmachu Nowej Kreślarni. W dniu 21 października 2013 r. na podstawie kryterium cenowego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez SKANSKA SA. Umowa została zawarta w dniu 15 stycznia 2014 r. Okres realizacji robót budowlanych określono na 20 miesięcy, w związku z czym - nowe skrzydło Gmachu Nowej Kreślarni zostanie oddane do użytkowania w lipcu 2015 r. Aktualny stan robót budowlanych na dzień 24 czerwca 2014 r. obrazuje zdjęcie (poniżej).

W ramach projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej realizowana jest z kolei umowa o dofinansowanie z dnia 15 listopada 2012 r. sygnowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów. Priorytetowym zadaniem stało się tu udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa w sprawie wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych została zawarta w dniu 19 września 2013 r. z okresem realizacji rozłożonym na 23 miesiące. Prace projektowe zostały już przeprowadzone. Obecnie wykonywane są roboty budowlane (na zdjęciu poniżej). Planowany termin oddania CZIiTT-u do użytkowania przewidziany jest na 19 sierpnia 2015 r.

Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych stanowi kolejny przykład projektu realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013). W chwili obecnej prowadzona jest rozbudowa skrzydeł gmachu oraz wykonywane są prace wykończeniowe takie jak np. montaż stolarki drzwiowej, układanie glazury i terrakoty, czy montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego. W najbliższym czasie przewiduje się rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu łącznie z drogami wewnętrznymi.

W ostatnich latach Politechnika Warszawska podjęła także istotny wysiłek związany z rewitalizacją terenu głównego Uczelni. Zespół architektoniczno-urbanistyczny PW został wpisany do rejestru zabytków, dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie budynków w doskonałym stanie. W oparciu o dotację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również środki własne Uczelni, aktualnie podjęto zadanie związane z rewitalizacją i przebudową Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w kontekście termomodernizacji obiektu. 

W zakresie zadań projektu znajduje się m.in. docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, czy wymiana stolarki okiennej na okna z drewna klejonego ze szkłem selektywnym. Te zadania zostały już wykonane. Obecnie trwają prace związane z remontem elewacji i wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej. Kolejne etapy inwestycji obejmą Dużą Aulę wraz z reprezentacyjnymi pomieszczeniami znajdującymi się na poziomie zerowym  budynku. Ukończenie całości robót budowlanych przewidziane jest na koniec 2015 r. Bezpośrednim beneficjentem przedstawionych projektów będzie cała społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej, choć trudno przecenić wpływ nowych rozwiązań na architektoniczne oblicze Warszawy.

Podobne materiały:

Rozbudowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

Źródło: Biuro Kanclerza PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI