Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / CEZAMAT – podsumowanie trzeciego kwartału budowy

CEZAMAT – podsumowanie trzeciego kwartału budowy

Minął III kwartał budowy jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów CEZAMAT. Prace prowadzone są z nieznacznym wyprzedzeniem harmonogramu.

10 września 2014 r. Politechnika Warszawska wraz z przedstawicielami władz uczestniczyła w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego CEZAMAT-u, którego budowę rozpoczęto w lutym 2014 r. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zakończono już stawianie konstrukcji żelbetowych budynku administracyjnego i technicznego oraz parkingu naziemnego. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego prace budowlane we wszystkich trzech obiektach zostały zrealizowane z nieznacznym wyprzedzeniem harmonogramu, co umożliwiło zamknięcie budynków ścianami zewnętrznym oraz prowadzenie prac budowlano – instalacyjnych wewnątrz obiektu przy zastosowaniu tymczasowego ogrzewania.

W wyniku realizacji dotychczasowych działań, do połowy listopada powstały konstrukcje żelbetowe kolejnych elementów (stropów, słupów, ścian) dla poszczególnych obiektów. Zakończono roboty dekarskie w stopniu umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i izolacji termicznej dachu oraz murarskie (poza zamykaniem szachtów i obmurowywaniem otworów pod instalacje wentylacji, klapy p.poż. itd.). W trzecim kwartale rozpoczęto montaż instalacji odgromowej na budynku technologicznym i administracyjnym, sieci zewnętrznej i przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wody lodowej oraz przyłącza sieci cieplnej.

Wizualizacja budynku Laboratorium Centralnego Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

W najbliższym kwartale tj. do końca lutego 2015 planowane jest zakończenie elewacji na budynku technologicznym i administracyjnym (bez ostatniej warstwy wykończeniowej w postaci siatki cięto-ciągnionej Budynku Technologicznego i Parkingu Naziemnego), zakończenie robót posadzkarskich (szlichty) i tynkarskich, zakończenie i uruchomienie węzła cieplnego oraz rozpoczęcie robót związanych z realizacją pomieszczeń typu clean-room. Kontynuowane będą prace związane z montażem wind osobowych, montażem instalacji wentylacji, instalacji sanitarnych oraz instalacji technologicznych.

Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT powstaje na terenie należącym do Politechniki Warszawskiej. Działka zlokalizowana jest przy ulicy Poleczki 19, między ulicami Tango i Poloneza. Projekt architektoniczno-budowlany CEZAMAT-u obejmuje trzy budynki: budynek technologiczny (w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. clean room'y), budynek administracyjny (połączony z budynkiem technologicznym kładką naziemną) oraz otwarty parking naziemny, a także infrastrukturę techniczną, wjazdy i ogrodzenie terenu. Generalnym Wykonawcą obiektu wraz z dostawą elementów wyposażenia jest firma IDS-BUD S.A.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to kluczowa dla Polski inwestycja w obszarze wysokich technologii. Finansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy. Wraz z otwarciem Laboratorium Centralnego CEZAMAT, naukowcy i przedsiębiorcy otrzymają dostęp do aparatury badawczej niedostępnej dotąd w naszym kraju. Posiadanie nowoczesnego zespołu laboratoriów, w których kadra światowej klasy specjalistów (zarówno polskich, jak i zagranicznych) będzie mogła realizować projekty od pomysłu do prototypu jest dużą szansą zarówno dla polskiej nauki, jak i gospodarki – szczególnie dla mniejszych i średnich firm, które będą mogły te technologie wdrażać, produkować i sprzedawać na całym świecie.

Podobne materiały:

CEZAMAT buduje przyszłość
Synergia nauki i biznesu. Relacja z konferencji CEZAMAT-u
MOEMS-y. Małe cuda CEZAMAT-u

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW