Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Inauguracja Warsaw Design Factory Politechniki Warszawskiej

Inauguracja Warsaw Design Factory Politechniki Warszawskiej

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory. Podczas spotkania podpisano ramowe porozumienia z Willson&Brown i PKO Finat w zakresie realizacji projektów edukacyjnych.

Inicjatywa ma przede wszystkim na celu budowę nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców i w pełni zaangażowanej kadry akademickiej. Kształcenie inżynierów przyszłości, innowatorów oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej to nie jedyne wyzwania, które stoją przed organizatorami.

Warsaw Design Factory to miejsce, w którym odbywać się będą kursy, warsztaty, szkolenia oraz programy edukacyjne dla studentów i pracowników. Nowo powstała przestrzeń ma sprzyjać rozwijaniu współpracy nauki z biznesem oraz kształceniu kadry dydaktycznej uczelni.

W uroczystym otwarciu Warsaw Design Factory uczestniczył prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, który podkreślił dużą rolę pracy projektowej i nowo powstałego miejsca w jej przekazywaniu. Ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumień ramowych z Willson&Brown i PKO Finat w zakresie realizacji projektów edukacyjnych. Kinga Kurowska-Wilczyńska - koordynatorka Warsaw Design Factory zwróciła uwagę na to, że zespół tworzą osoby pochodzące z różnych jednostek Politechniki Warszawskiej, co sprzyja kreatywności oraz innowacyjności.

Dla wszystkich studentów i kół naukowych otwarto również nową przestrzeń warsztatową „WDF Maker Space” w Domu Studenckim Bratniak PW. Dzięki temu będą mogli rozwijać swoje umiejętności zawodowe i tym samym udoskonalać projekty kół naukowych. Część z dotychczas przygotowanych prac została zaprezentowana podczas spotkania, dowodząc nie tylko ich użyteczności, ale przede wszystkim pasji i kreatywności ich twórców.

Warsaw Design Factory to doświadczenia zespołu INFOX i Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego