Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Inwestycje w potencjał rozwoju technologii

Inwestycje w potencjał rozwoju technologii

Politechnika Warszawska otrzyma blisko 39,8 mln zł z UE w ramach RPO WM 2014-2020 na rozbudowę infrastruktury badawczej oraz stworzenie unikatowego centrum badawczo-rozwojowego.

Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

Wsparcie zostanie przeznaczone na rozbudowę infrastruktury badawczej oraz stworzenie unikatowego centrum badawczo-rozwojowego z zakresu:

  • technologii materiałowych i sensorycznych,
  • systemów do magazynowania i przetwarzania energii i elektromobilności,
  • systemów lotniczych i autonomicznych,
  • innowacyjnych materiałów.

W ramach projektu powstaną dwa unikatowe laboratoria: laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych zlokalizowane na terenie lotniska w Sierakowie k. Przasnysza oraz laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych zlokalizowane na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Chemicznym. Utworzenie takiej bazy umożliwi m.in. prowadzenie prac nad rozwojem technologii małych statków powietrznych oraz autonomicznych lotów systemów bezzałogowych. Dodatkowo badane będą współdziałania systemów monitorowania przestrzeni powietrznej. Projekt wpłynie też na rozwój technologii związanych z ekologią, magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa. Ważnym elementem inwestycji jest też opracowanie nowych materiałów oraz stworzenie innowacyjnych prototypów systemów przetwarzania i magazynowania energii.

Badania naukowe prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury laboratoryjnej powstałej dzięki środkom unijnym będą miały korzystny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego m.in. poprzez korzystny wpływ na opracowanie energooszczędnych technologii produkcji w wielu dziedzinach gospodarki. Projekt realizowany będzie przez sześć wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydział Fizyki, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Tytuł projektu: Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych

Beneficjent: Politechnika Warszawska

Całkowita wartość projektu: 60 312 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 39 796 153,11 zł

Działanie1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Opracowano: Biuletyn PW na podstawie www.funduszedlamazowsza.eu 
Zdjęcia: www.funduszedlamazowsza.eu

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI