Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Jak segregować odpady w Politechnice Warszawskiej?

Jak segregować odpady w Politechnice Warszawskiej?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. W Politechnice Warszawskiej na początku roku pojawiły się pojemniki o określonej kolorystyce i oznaczeniami konkretnych frakcji odpadów.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. Określa ono 5 rodzajów frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, odpady zmieszane), które podlegają segregacji na każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Zasady są ujednolicone, a pojemnikom przypisana jest określona kolorystyka.

Źródło: czysta.um.warszawa.pl

Na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej pojawiły się pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki:

  • papieru - kolor niebieski;
  • plastiku - kolor żółty;
  • szkła - kolor zielony;
  • odpadów różnych - kolor brązowy.

Dla ułatwienia segregacji na pojemnikach, z których mogą korzystać wszyscy - pracownicy, studenci i inne osoby przebywające w Uczelni, umieszczone są naklejki z opisami frakcji.

W budynkach obsługiwanych przez Dział Administracyjno-Gospodarczy PW znajduje się ponad 80 kompletów pojemników: 45 w Gmachu Głównym, 30 w budynku biurowym, po cztery w Budynku Stołówki PW oraz Pałacyku Rektorskim. Przy pojemnikach dodatkowo zawieszone są zgniatarki do butelek plastikowych oraz instrukcja segregacji odpadów.

Firma sprzątająca, po opróżnieniu koszy na śmieci, wrzuca odpady do odpowiednich pojemników przeznaczonych na segregację odpadów wystawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Zdjęcia: Biuletyn PW, grafika czysta.um.warszawa.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI