Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Modernizacja Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej w toku

Modernizacja Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej w toku

Nowoczesny obiekt z trzema aulami, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność naukową kół studenckich i doktoranckich oraz zmodernizowanymi laboratoriami - tak po rozpoczętej w 2019 r. przebudowie będzie wyglądał Gmach Instytutu Techniki Cieplnej.

28 marca 2019 r. Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) oraz firma Budimex podpisały umowę o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej (ITC). Obecny podczas spotkania prof. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych PW, podkreślał znaczenie ciągłości działań inwestycyjnych realizowanych na wydziale od kilku kadencji, umożliwiających rewitalizację i modernizację infrastruktury dydaktycznej oraz naukowo-badawczej i dostosowujących warunki pracy i studiowania do wymagań nowoczesnego kształcenia i badań.

Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu ITC, od prawej: prof. Janusz Frączek - Dziekan Wydziału MEiL PW, prof. Wojciech Wawrzyński - Prorektor ds. Ogólnych PW, Adam Skobodziński z firmy Budimex

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowaniu inwestycji „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia” („OPTYMEIL”), zawartej w czerwcu 2014 r. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ze względu na podjętą przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzję o wpisaniu Gmachu ITC wraz ze znajdującą się w nim mini siłownią dydaktyczną do rejestru zabytków, czas realizacji inwestycji wydłużył się, a zakres rzeczowy znacznie zwiększył. Wynika to m.in. z konieczności wydzielenia w przebudowywanym obiekcie stref konserwatorskich. Wartość inwestycji to prawie 30 mln zł.

Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2019 r. - Mimo wcześniejszych utrudnień i przeciwności udało się utrzymać inwestycję i jest ona realizowana bez istotnych opóźnień, przede wszystkim dzięki dobrej współpracy z wykonawcą - zaznacza Andrzej Bryła, koordynator inwestycji OPTYMEiL.

Przebudowa dziedzińca Gmachu ITC

Nowoczesny obiekt z zachowaną konserwatorsko wizją architektoniczną umożliwi prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w trzech nowo wybudowanych aulach, w tym jednej zawieszonej nad dziedzińcem. Każda pomieści po 120 słuchaczy. W budynku znajdą się również wielofunkcyjne pomieszczenia przeznaczone na działalność naukowych kół studenckich i doktoranckich oraz zmodernizowane laboratoria dydaktyczne i badawcze wyposażone we wszystkie niezbędne media i instalacje.

Wizualizacje projektowe - Rafał Mysiak, firma architektoniczna Home Of Houses z Poznania

W przypadku zaprojektowanych stref konserwatorskich w Gmachu zlokalizowane będą zrewitalizowana mini siłownia dydaktyczna oraz ścieżka dydaktyczna, docelowo dostępna dla odwiedzających Instytut Techniki Cieplnej gości, chętnych do zapoznania się z jego 60-letnią historią.

Wizualizacje projektowe - Rafał Mysiak, firma architektoniczna Home Of Houses z Poznania

- Po zrealizowaniu inwestycji wszystkie cztery gmachy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa - zabytkowe Gmach Instytutu Techniki Cieplnej i Gmach Aerodynamiki, a także Gmach Lotniczy oraz Gmach Nowy Lotniczy - będą w pełni dostosowane do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówi Andrzej Bryła.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to koniec 2020 r.

Zdjęcia: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
Opracowanie: Bartosz Matejko/Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI