Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Otwarcie nowych laboratoriów technologicznych w Zakładzie Technologii Poligraficznych

Otwarcie nowych laboratoriów technologicznych w Zakładzie Technologii Poligraficznych

W dniu 28 października 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych laboratoriów technologicznych sponsorowanych przez firmy Digiprint Sp. z o.o., Hewlett Packard, HP INDIGO oraz ESKO.

W uroczystościach wzięli udział: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Bogdan Durnyak, honorowy profesor Politechniki Warszawskiej, Rektor Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, przedstawiciele Administracji Centralnej, Instytutów Naukowo-Badawczych, Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, firm poligraficznych, wykładowcy i studenci Wydziału Inżynierii Produkcji.

Na początku spotkania gości przywitał prof. Georgij Petriaszwili, Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych. W swoim wystąpieniu prof. Jan. Szmidt, Rektor PW, podkreślił znaczenie kontaktów uczelni z przemysłem oraz wyraził zadowolenie ze współpracy Zakładu Technologii Poligraficznych z firmami i przedsiębiorstwami poligraficznymi, co zaowocowało instalacją najnowocześniejszych technologii poligraficznych. W swoich wystąpieniach: Edward Godawa, członek zarządu firmy Digiprint Sp. z o.o, Pavel Cerny, dyrektor ds. sprzedaży maszyn HP IDIGO na Centralną i Wschodnią Europę oraz Mariusz Geras, dyrektor ds. sprzedaży maszyn i software ESKO w Polsce, podkreślili znaczenie współpracy firm z Politechniką Warszawską.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło uroczyste otwarcie nowych laboratoriów, podczas którego goście mieli okazję zapoznać się z możliwościami nowych maszyn i technologii poligraficznych. Następnie odbył się mini-recital adiunkta ZTP dr inż. Marty Gajadhur, która zaśpiewała kilka znanych sopranowych arii operowych, przyjętych przez słuchaczy dużymi oklaskami.

Na zdjęciu od góry z lewej: prof. Georgij Petriaszwili; prof. Jan Szmidt; Pavel Cerny; prezentacja nowych laboratoriów

Informacja o ZTP

Zakład Technologii Poligraficznych (do 2008 r. – Instytut Poligrafii) mieści się w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej 2, w budynku zbudowanym w 1928 roku na potrzeby Szkoły Przemysłu Graficznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budowę Szkoły Graficznej sfinansowano całkowicie ze składek poligrafów. Dzięki otrzymanym dotacjom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013 wyremontowano II piętro budynku oraz uruchomiono Centrum Naukowo-Badawcze Nowych Technologii Informacyjnych, a w roku akademickim 2014/2015 wyremontowano I piętro, na którym stworzono Centrum Naukowo-Badawcze Innowacyjnych Materiałów i Procesów Poligraficznych. Historyczne wnętrza na Konwiktorskiej 2 uzyskały po latach nowoczesny kształt, dostosowany do współczesnych potrzeb dydaktycznych.

Trzy nowe pracownie

W roku akademickim 2014/2015 Zakład Technologii Poligra­ficznych wzbogacił swoją ofertę edukacyjną poprzez otwarcie trzech nowocześnie wyposażonych pracowni. Efektem nawiąza­nia współpracy z firmami Digiprint, HP Indigo oraz ESKO stało się pozyskanie oprogramowania oraz sprzętu dającego studentom możliwość za­poznania się z najnowszymi osiągnięciami technologii w zakresie drukowania cyfrowego, projektowania opakowań oraz przygoto­wywania fleksograficznych form drukowych.

Laboratorium HP INDIGO Technology Center

– nowocześnie wyposażona pracownia drukowania cyfrowego HP Indigo. W skład wyposażenia pracowni wchodzi maszyna drukująca HP Indigo 5600 Digital Press, posiadająca możliwość druku 7-kolorowego w technolo­gii cyfrowego offsetu. W trakcie zajęć studenci będą mieli możliwość zapoznania się z unikalną technologią drukowa­nia HP Indigo, obsługą maszyny oraz jej budową. Pracow­nia została wyposażona przez firmę Digiprint Sp. z o.o., bę­dącą autoryzowanym dystrybutorem arkuszowych maszyn HP Indigo w Polsce.

Na zdjęciu od góry z lewej: prezentacja nowych laboratoriów;laboratorium HP INDIGO Technology Center; laboratorium ESKO CDI HD Flexo Technology Center; laboratorium ESKO Software Technology Center

Laboratorium ESKO CDI HD Flexo Technology Center

– nowocześnie wyposażona pracownia przygotowywa­nia fleksograficznych form drukowych w technologii ESKO HD Flexo. Dzięki zainstalowaniu w pracowni naświetlarki ESKO CDI 2420 HD w połączeniu z linią DuPont Cyrel­Fast, studenci będą mogli korzystać z kompletnej linii pro­dukcyjnej do przygotowania fleksograficznych form dru­kowych w jakości HD. Najnowszej generacji urządzenia w połączeniu z oprogramowaniem pozwalają na szkolenie specjalistów przygotowanych do pracy zgodnie z najnowszymi tendencjami rynku. Pracownię wyposażyły firmy ESKO, DuPont oraz Digiprint Sp. z o.o.

Laboratorium ESKO Software Technology Center

– pracownia wyposażona w komputery dostarczone przez firmę Infosystems, na których zainstalowono spe­cjalistyczne oprogramowanie jednej z czołowych firm softwarowych w poligrafii: ESKO. Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu możliwe stało się praktyczne kształce­nie w zakresie projektowania strukturalnego i graficznego opakowań zgodnie z obowiązującymi na rynku najnow­szymi standardami w tym zakresie. Pracownię wyposażyły firmy ESKO, Digiprint Sp. z o.o. oraz HP.

Źródło: WIP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW