Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Politechnika Warszawska otwiera nowoczesne Laboratorium LATIS

Politechnika Warszawska otwiera nowoczesne Laboratorium LATIS

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania (LATIS). Prowadzone w nim będą m.in. prace badawcze z zakresu wewnętrznej aerodynamiki silników lotniczych i spalania.

Laboratorium LATIS zostało utworzone na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

- Otwierane dzisiaj laboratorium jest nie tylko kontynuacją tradycji Instytutu Aerodynamiki przy Politechnice Warszawskiej, ale także znaczącym etapem w rozwoju nowoczesnej infrastruktury dedykowanej szeroko pojętej stosowanej aerodynamice - powiedział prof. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW.

Laboratorium LATIS - fotorelacja z otwarcia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW

Inwestycja powstała w wyniku realizacji projektu POIG.02.02.00-14-022/09 - Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych, kierowanego przez Wojskową Akademię Techniczną i we współpracy z Instytutem Lotnictwa.

- To wielkie przedsięwzięcie - składające się z trzech laboratoriów - powstało dzięki staraniom dwóch uczelni - Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutu Lotnictwa. Instytucje te postanowiły zjednoczyć swoje wysiłki. Dzięki współpracy i wzajemnym uzupełnianiu się w kompetencjach powstały obszary, w których nasi studenci, przyszli absolwenci będą mieli szansę uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i zdobyć doskonałe wykształcenie - powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej w swoim przemówieniu.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wygłasza przemówienie podczas otwarcia Laboratorium LATIS/fot. Biuletyn PW

Na wyposażenie laboratorium składają się najnowocześniejsze w Polsce tunele aerodynamiczne o najniższym na świecie poziomie turbulencji oarz aparatura pomiarowa (w tym ultraszybkie kamery oraz kamery do zdjęć w podczerwieni i przetwarzający dane klaster komputerowy o 570 rdzeniach). Zostaną tutaj zbadane przepływy w turbinach lotniczych oraz wokół turbin wiatrowych. Przeprowadzane eksperymenty umożliwią projektowanie i optymalizację nowych konstrukcji lotniczych. W laboratorium obserwowane również będą zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego oddziaływania warstwy przyściennej i fal uderzeniowych oraz procesy spalania i obladzania

Od lewej: Paweł Poncyljusz, prof. Jacek Rokicki, prof. Jan Szmidt, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, prof. Aleksander Olejnik, prof.Witold Wiśniowski przecinają wstęgę Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW/fot. Biuletyn PW

LATIS będzie służyć podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowo-badawczej oraz doktorantów. Przewiduje się prowadzenie tutaj zajęć dydaktycznych w tym ćwiczeń laboratoryjnych, prac przejściowych oraz prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Laboratorium pozwoli także, dzięki współpracy ze światowymi liderami branży lotniczej, na dalsze pogłębianie, akumulację i dystrybucję wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań technicznych, metod badania i projektowania konstrukcji lotniczych, a także zwiększy wartość polskich ośrodków naukowych w szczególności dla polskiego i ulokowanego w Polsce przemysłu lotniczego oraz partnerów zagranicznych.

Laboratorium LATIS powstało w wyniku realizacji projektu kierowanego przez Wojskową Akademię Techniczną we współpracy z Instytutem Lotnictwa. Tunele są dziełem gdańskiego Centrum Techniki Okrętowej.

Laboratorium LATIS w audycji Polskiego Radia

Zdjęcie w zajawce: Laboratorium dużych prędkości (transoniczne) w Laboratorium Aerodynamiki Turbin Lotniczych i Spalania
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW