Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Politechnika otwiera nowoczesne Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Politechnika otwiera nowoczesne Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

19 listopada 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej jednostki Politechniki Warszawskiej - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT).

CZIiTT to ośrodek odpowiedzialny za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki i administracji państwowej, transfer technologii, współpracę świata nauki z sektorem biznesu, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z laboratoriów Centrum w celu nawiązania współpracy z sektorem przedsiębiorczości technologicznej. CZIiTT zapewni im również wsparcie w komercjalizacji prac, oceniając biznesowy potencjał projektów naukowych oraz pozyskując ewentualnych partnerów biznesowych lub inwestorów zainteresowanych osiągnięciami pracowników naukowych.

Fotogaleria z otwarcia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

- To ma być miejsce szczególne, w którym będzie spotykało się środowisko warszawskie, mazowieckie i ogólnopolskie. Ważne rzeczy w zakresie innowacji i transferu technologii wymagają ekosystemu, który stworzy warunki do prowadzenia wspólnych projektów i przenoszenia ich do gospodarki - powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas uroczystości otwarcia Centrum.

Na zdjęciu od lewej: Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy; Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW; Mariusz Frankowski,
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych/fot. BPW

CZIiTT oferuje również przestrzeń do pracy kreatywnej dla studentów, doktorantów i młodych naukowców. W Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (DRIMN) koła naukowe mogą realizować swoje interdyscyplinarne projekty badawczo-naukowe.

Materiał o otwarciu CZIITT przygotowany przez TVPW

- Centrum będzie miejscem rozwoju innowacyjnej i akademickiej przedsiębiorczości – tu będzie funkcjonował Inkubator Innowacyjności, wspierający aktywność studentów i doktorantów, początkujących przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców-naukowców, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, skupiając swoją aktywność na przedsięwzięciach oferujących produkty lub usługi powstałe w wyniku wdrożenia nowej technologii. Wyzwaniem, które chcemy podjąć jest również rozwijanie innowacji społecznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym - poinformowała Anna Rogowska, p.o. Dyrektora CZIiTT.

Podczas inauguracji działalności Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, podpisano również porozumienie o współpracy między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a CZIITT. Jest to pierwsze porozumienie zawarte na rzecz rozwoju działalności ośrodka. Ma ono przyczynić się do realizacji wspólnych inicjatyw i projektów na rzecz zwiększenia intensywności współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową, podejmować wspólne działania informacyjne i promocyjne, a także inicjować i realizować prace badawcze, analizy i ekspertyzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Informacje o CZIiTT
Centrum zlokalizowane jest przy ul. Rektorskiej 4.  W Centrum może prowadzić prace ok. 200 osób. Gmach jest budynkiem sześciokondygnacyjnym o pow. 12 tys. m2. Całkowita wartość projektu: 74 734 253,24 PLN.

Podobne materiały:

Warszawska Przestrzeń Technologiczna otwiera się na CZIiTT
CZIiTT na progu otwarcia podwojów

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW