Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Ponad 3,5 mln zł z UE na rozwój Filii

Ponad 3,5 mln zł z UE na rozwój Filii

W dniu 26 stycznia 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku”. Umowę podpisali Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz  prof. Janusz Zieliński, Prorektor PW

Strategicznym celem projektu jest zwiększenie potencjału badawczego i urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej w rejonie północnego Mazowsza. Projekt polega na doposażeniu pracowni badawczych i laboratoriów mechanicznych.

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii zyska kolejne nowoczesne miejsce do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Prace związane z przebudową istniejącego budynku laboratorium przy al. Jachowicza w Płocku rozpoczęły się już w 2014 r. Zmieniono m.in. układ niektórych pomieszczeń, wymieniono okna i drzwi, ocieplono ściany oraz przebudowano instalacje sanitarne, wodociągowe i elektryczne. Dzięki uzyskanemu w 2015 roku dofinansowaniu projektu pt. "Utworzenie Laboratorium Innowacyjnych Technologii i Materiałów" zakupiona została aparatura dla Instytutu Budownictwa.

W ramach projektu zostanie zakupiona specjalistyczna aparatura:

 • mikroskop elektronowy z modułem do pomiaru topografii oraz modułem do identyfikowania składu chemicznego,
 • zintegrowany system pomiarowy laserowej anemometrii Dopplera,
 • hamownia silnikowa,
 • reometr z termostatem,
 • mikroskop matalograficzny z kamerą cyfrową,
 • twardościomierz uniwersalny,
 • mikrotwardościomierz,
 • stanowisko badawcze z instalacją fotowoltaiczną.

Aparatura badawcza oraz wyposażenie zostaną wykorzystane do:

 • badań materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trwałości eksploatacyjnej powłok ochronnych,
 • badań eksploatacyjnych systemów fotowoltaicznych oraz wpływu systemów fotowoltaicznej na instalacje energii elektrycznej,
 • badania i matematycznego modelowania procesu oprysku roślin ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zużywanych środków ochrony roślin,
 • badania z zakresu eksploatacji silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym oraz wpływu dodatków do paliw płynnych na pracę tych silników,
 • badania technologii kształtowania elementów maszyn i urządzeń.

Uzyskane dofinansowanie to dla Wydziału kolejny krok w kierunku stania się rozwiniętym ośrodkiem akademickim kształcącym specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. To również szansa na uczestnictwo w programach badawczych UE, programach współpracy naukowej – zarówno międzynarodowych, jak i międzyuczelnianych.

 • Tytuł projektu: „Utworzenie Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w Płocku”
 • Beneficjent: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 • Całkowita wartość projektu: 4 610 195,68 zł
 • Kwota dofinansowania: 3 533 207,85 zł
 • Termin realizacji: 2017-2020
 • Oś Priorytetowa I  Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
 • Działanie 1.1  Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Źródło/foto: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego