Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Rok rozwoju i unijnych milionów

Rok rozwoju i unijnych milionów

Rok 2014 w Politechnice Warszawskiej to czas prezentacji efektów precyzyjnego inwestowania funduszy, pozyskanych przez Uczelnię z Unii Europejskiej. Obecna, łączna wartość inwestycji strategicznych to prawie 200 000 000 zł!

Politechnika Warszawska, korzystając z kompetencji pracowników Administracji Centralnej, realizuje szereg projektów inwestycyjnych mających kluczowe znaczenie dla wsparcia pracy naukowców oraz usprawniających kształcenie studentów. Dzięki tym inwestycjom pracownicy i studenci Politechniki mogą posługiwać się najnowocześniejszym sprzętem oraz przebywać w pomieszczeniach o najwyższym poziomie komfortu i standardzie wyposażenia.

Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej

Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej

Poprzez wprowadzenie systemu transferu nowych technologii już niedługo rynek B+R zostanie zasilony kolejnymi innowacjami, które powstają dzięki zaangażowaniu i wiedzy społeczności całej Uczelni. W kreowaniu pionierskich rozwiązań biorą bowiem udział zarówno jednostki naukowo-badawcze, jak i politechniczna administracja. Kluczową rolę odgrywa tu niezwykle wydajny efekt synergii, będący wynikiem wzajemnie uzupełniających się kompetencji jednostek. W rezultacie Władze Uczelni obserwują wysoki poziom motywacji kadr, prognozując utrzymanie się dynamicznego trendu zmian w najbliższej przyszłości.

W wyniku pozyskania i sprawnego zarządzania funduszami unijnymi realizowane są obecnie cztery strategiczne projekty inwestycyjne:

 1. Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
  Dobudowane skrzydło budynku Wydziału Transportu zostanie wyposażone w kompleksowe rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych systemów telekomunikacyjnych dla potrzeb transportowych.
 2. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT)
  Celem projektu jest stworzenie najważniejszego na Mazowszu ośrodka badawczego odpowiedzialnego m.in. za: prowadzenie prac B+R, transfer technologii, współpracę z sektorem biznesu, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne.
  Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

  Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 3. Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych   (popularne „Skrzydła”)
  Realizujący projekt pracują na rzecz rozwoju systemu kształcenia specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii. Umożliwi to m.in. rozbudowa gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i utworzenie sieci specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych.
 4. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
  Pracownicy Politechniki Warszawskiej wspólnie z partnerami z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracują nad stworzeniem największego przedsięwzięcia biomedycznego i biotechnologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich celem jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

Warto zauważyć, iż w ciągu mijającego roku na terenie naszej Uczelni odbył się szereg wydarzeń symbolizujących stały rozwój Politechniki Warszawskiej. Dynamiczne tempo nadaje mu umiejętne finansowanie funduszy. Od początku roku 2014, dzięki systematycznej pracy wielu zaangażowanych osób udało się doprowadzić aż do pięciu uroczystości związanych z osiągnięciem przełomowych etapów wspomnianych powyżej projektów.

Pracownicy Politechniki Warszawskiej, goście reprezentujący świat nauki, biznesu i administracji publicznej wzięli udział m.in., w uroczystości zawieszenia wiechy, czyli symbolicznym zakończeniu budowy stanu surowego Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz w otwarciu dedykowanej serwerowni, które miało miejsce kilka miesięcy później.

Elita naukowców z najważniejszych Uczelni w Warszawie spotkała się także na symbolicznym otwarciu laboratoriów wyposażonych dzięki funduszom projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

Szczególnie wiele pracy włożono w przygotowanie uroczystości wmurowania Aktów Erekcyjnych w związku z budową Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz rozbudową Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu.

Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Bezpośrednie korzyści z realizacji projektów inwestycyjnych w roku 2014, doceniają także czołowi przedstawiciele kadry naukowej Politechniki Warszawskiej.

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, w związku z pracami na rzecz projektu CZIiTT podkreślił, że: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii stworzy trwałą platformę współpracy o cywilizacyjno-twórczej roli dla całego kraju pomiędzy środowiskami naukowymi, skupionymi wokół wiodącej Uczelni technicznej, a największym środowiskiem biznesowym w Polsce.*

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego w gmach Nowej Kreślarni była natomiast okazją do wystąpienia Dziekana Wydziału Transportu PW, prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego, który zaznaczył, iż: Zwiększenie powierzchni dydaktycznej oraz wdrożenie kolejnych nowatorskich rozwiązań sprawi, że od połowy 2015 r. dwa tysiące studentów Wydziału będzie mogło się kształcić zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi w Europie. **

Na jednostki Administracji Centralnej, bez których wsparcia niemożliwe byłoby zarządzanie funduszami unijnymi, realizacja inwestycji, a tym samym umożliwianie stałego dynamicznego rozwoju Politechniki składają się przede wszystkim:

 • Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych,
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Dział Nadzoru Inwestorskiego,
 • Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów,
 • Dział Zamówień Publicznych,
 • Kwestura,
 • Zakład Konserwacyjno-Remontowy i inne.

Jednocześnie należy podkreślić zaangażowanie Władz Uczelni, zarówno Rektorów, jak i Kanclerzy w maksymalne wykorzystanie potencjału Politechniki Warszawskiej. Analiza pracy zespołu pozwala bowiem z optymizmem patrzeć na rok 2015, podczas którego nadarzy się m.in. sposobność do zaproszenia pracowników PW na uroczyste otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii i rozbudowanych Wydziałów Transportu oraz Elektroniki i Technik Informatycznych.  

Szczegółowe informacje na temat prac nad rozwojem Politechniki Warszawskiej: www.brps.pw.edu.pl.

 

Autor: p.o. Kanclerz PW, dr inż. Krzysztof Dziedzic

 

*   Cytat z folderu informacyjnego przygotowanego z okazji uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budynek CZIiTT.
** Cytat z informacji prasowej przygotowanej z okazji uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego pod gmach Nowej Kreślarni WT.

Podobne materiały:

Nasze przedszkole. Plany rozwoju placówki przybliża dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW
Bieżące inwestycje Politechniki Warszawskiej
Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

Zdjęcia: IKR/BR PW, Emil Łopata

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

25
Mar

Warszawskie Dni Informatyki 2022

09:00 - 26 Mar 18:00

4
Kwi

10. edycja European Young Engineers Conference

09:00 - 18:00

25
Kwi

XIV Europejski Kongres Gospodarczy

00:00 - 27 Kwi 00:00

9
Maj

Microwave and Radar Week 2022

00:00 - 11 Maj 00:00

17
Maj

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2022

10:00 - 18 Maj 14:00

27
Wrz

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI