Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Senat PW przyjął założenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Senat PW przyjął założenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

14 listopada 2014 r., w trakcie uroczystej sesji posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej, senatorowie przyjęli założenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej na lata 2015-2026.

Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej to projekt, którego celem jest uzyskanie znaczącej poprawy infrastruktury dydaktycznej i badawczej poprzez rewitalizację i modernizację posiadanych budynków oraz uzupełniającą budowę obiektów, w tym również rozwój bazy laboratoryjnej. Te niezbędne inwestycje pozwolą na zachowanie historycznej części kampusu Politechniki Warszawskiej w ramach tzw. Terenu Centralnego, umożliwiając również głęboką modernizację pozostałych nieruchomości wchodzących w skład Uczelni: Terenu Centralnego BIS, rejonu ulicy Koszykowej, Terenu Południowego czy Filii w Płocku.

Przygotowany Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej na lata 2015-2026, zakłada, że w ciągu najbliższych 11 lat rewitalizacji i przebudowie poddanoby 15 istniejących, w większości historycznych, budynków. Powstałoby  również około 70 tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni użytkowej w ramach projektowanych inwestycji. Środki finansowe niezbędne do realizacji Programu będą sumą wkładu własnego Politechniki Warszawskiej, pieniędzy przekazanych przez władze publiczne oraz uzyskanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przyjęcie uchwały przez Senat uczelni pozwala Rektorowi Politechniki Warszawskiej na rozpoczęcie starań o uchwalenie odpowiednich zapisów prawnych oraz podjęcie rozmów w sprawie finansowania Programu.

- Rewitalizacja oraz modernizacja istniejących, ale także budowa obiektów dydaktycznych i badawczych pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i ułatwi pozyskanie najzdolniejszej młodzieży z kraju i ze świata do studiowania w Politechnice Warszawskiej, od wielu lat cieszącej się wysoką renomą czołowej uczelni technicznej w Polsce – mówi prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej - Naszym celem jest edukacja nowych kadr dla polskiego przemysłu, wyposażonych w nowoczesną wiedzę, pełnych inicjatywy i z głowami pełnymi innowacyjnych pomysłów. Nie zrobimy tego jednak bez zaangażowania państwa w ten proces. To nie tylko kwestia przyszłości Politechniki, przyszłości Warszawy i Mazowsza - to również kwestia przyszłości naszego państwa - podkreśla prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

Obecnie, ustawy o projektach zbliżonych treścią do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zostały uchwalone między innymi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, czy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt Politechniki Warszawskiej zakłada w swoich założeniach integrację kampusu z otaczającą zabudową Warszawy i stworzenie nowej, szeroko dostępnej przestrzeni miejskiej.

Podobne materiały:

Święto Politechniki Warszawskiej
Politechnika Warszawska rozstrzygnęła konkurs architektoniczny

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW