Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Skrzydła WEITI PW ze stołami optycznymi w Laboratorium Fotoniki

Skrzydła WEITI PW ze stołami optycznymi w Laboratorium Fotoniki

Wraz z odbiorem nowej części Gmachu Elektroniki w ostatnią fazę wszedł projekt „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych”. Właśnie rozpoczął się etap urządzania laboratoriów.

Instalacja stołów optycznych w Laboratorium Fotoniki/ fot. WEiTI PW

W nowych pomieszczeniach zostanie zlokalizowanych 28 laboratoriów studenckich, wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Sprzęt do nowych laboratoriów jest zamawiany i sukcesywnie dostarczany od kilku miesięcy, a w ostatnich tygodniach rozpoczęły się pierwsze prace w pomieszczeniach.

Pierwsze działania w nowych pomieszczeniach rozpoczął zespół Laboratorium Fotoniki z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Do znajdujących się na poziomie -1 pomieszczeń laboratoryjnych dostarczono siedem stołów optycznych o łącznej wadze ponad 1,5 tony. W nowym laboratorium studenci będą uczestniczyć w ćwiczeniach z zakresu techniki laserowej, nowoczesnych systemów czujnikowych, fotoniki światłowodowej, holografii i układów przetwarzania obrazu.

- Większość zajęć laboratoryjnych prowadzonych  w nowym Laboratorium Fotoniki wykorzystuje specjalistyczne układy pomiarowe, które do prawidłowego działania wymagają izolacji od drgań zewnętrznych. Tylko w warunkach pełnej izolacji od wibracji możliwe jest prowadzenie precyzyjnych pomiarów wielkości optycznych - mówi prof. Ryszard Piramidowicz, kierownik laboratorium. Izolację od drgań zapewniają stoły optyczne - wyposażone w aktywne i pasywne systemy tłumienia wibracji. 5 z 7 stołów to bardzo ciężkie blaty stalowe o grubości 30 cm osadzone na czterech nogach podłączonych do kompresora. Dzięki takiej konstrukcji i wyposażeniu blat opiera się na poduszkach powietrznych, co zapewnia idealne wypoziomowanie oraz pełną izolację od drgań.

Fotogaleria instalacji stołów optycznych w Laboratorium Fotoniki

W ciągu najbliższych tygodni na dostarczonych stołach optycznych zespół laboratorium skonfiguruje stanowiska pomiarowe, które posłużą do zapoznania studentów z zagadnieniami:

  • projektowania i badania parametrów układów laserowych,
  • pomiarów właściwości optycznych materiałów luminescencyjnych i laserowych,
  • charakteryzacji systemów przetwarzania i analizy obrazów statycznych i obrazów 3D,
  • projektowania i charakteryzacji kamer programowalnych,
  • optycznego przetwarzania informacji,
  • projektowania i charakteryzacji fotonicznych układów czujnikowych,
  • projektowania, konstruowania i badania parametrów układów fotoniki światłowodowej.

Docelowo laboratorium zostanie wyposażone m.in. w nowoczesne analizatory widma optycznego, wzmacniacze optyczne, laboratoryjne układy laserów półprzewodnikowych, gazowych i ciała stałego, komplet cyfrowych oscyloskopów, mierniki uniwersalne, generatory, źródła światła, spawarki światłowodowe i komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Pozwoli to na realizację zajęć studenckich na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej.

Zespół laboratorium planuje udostępnić zasoby do wykorzystania przez studentów nie tylko w czasie zajęć kursowych, ale także w celu prowadzenia prac badawczych w ramach pracowni dyplomowych oraz działalności kół naukowych.

Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się z prof. Ryszardem Piramidowiczem (234 77 77) lub z mgr inż. Krzysztofem Andersem (234 50 47).

Podobne materiały:

Rok rozwoju i unijnych milionów
Nasze przedszkole. Plany rozwoju placówki przybliża dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW
Bieżące inwestycje Politechniki Warszawskiej
Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

Źródło: WEiTI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW