Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Srebrny medal dla Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej

Srebrny medal dla Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej

Wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej zostało nagrodzone srebrnym medalem w Konkursie SAP Quality Awards 2014 w kategorii „Rapid Delivery Category”.   

Każdego roku firma SAP organizuje światowy konkurs „SAP Quality Awards”, którego celem jest wskazywanie wzorów najlepszych wdrożeń, także w sensie skutecznego zmagania się z naturalnymi dla takich przedsięwzięć przeciwnościami. Zwycięzcom przyznawane są prestiżowe Nagrody Jakości. Otrzymanie takiego wyróżnienia jest wyrazem uznania dla organizacji, które osiągnęły wysoki poziom w planowaniu i realizacji projektów wdrożeń informatycznych. Z uwagi na charakterystykę systemu SAP są to tylko duże organizacje i koncerny światowe.

Nagrody przyznawane są w podziale na trzy obszary terytorialne – Europa, Bliski Wschód i Afryka – w kategoriach:

  1. Rapid Delivery Category
  2. Business Transformation Category
  3. Cloud Innovation Category
  4. HANA Innovation Category
  5. Mobility Innovation Category

Wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej było rozpatrywane w kategorii „Rapid Delivery Category”.

Przypomnijmy wobec tego, że prace wdrożeniowe w tym projekcie rozpoczęto 31 stycznia br., na mocy podpisanej umowy z firmą SI-Consulting, której przedmiotem jest przygotowanie i wdrożenie zgodnie z założeniami opracowanymi wcześniej przez zespół analityczny Politechniki oraz firm Abile oraz Quercus. W fazie przygotowywania wdrożenia w projekt zaangażowanych było ponad 100 osób z Politechniki i SI-Consulting. Uruchomienie produkcyjne System SAP-FI nastąpiło w dniu 1 lipca 2014 roku. I ten właśnie krótki okres między rozpoczęciem przygotowań a startem produkcyjnym był ważnym argumentem w ocenie Kapituły Nagrody. W wyniku prac projektowych wdrożono moduły Systemu SAP: FI (finanse), CO (kontroling), PS (rozliczanie projektów), MM (zaopatrzenie), SD (sprzedaż), AA (środki trwałe), REZ SAL (rezerwacja sal). Projekt objął również integrację z funkcjonującym od dwu lat Systemem SAP HR (kadry i płace). Liczba użytkowników końcowych Systemu SAP-FI: około 540 osób, a SAP-HR: około 630 osób. Zakres projektu objął ponad 80 procesów biznesowych. W projekcie uczestniczyło ponad 30 konsultantów z firm współpracujących – SI-Consulting, Abile oraz Quercus, a prace projektowe prowadzone były w ramach 10 zespołów merytorycznych. Przeprowadzono ponad 1000 jednostek szkoleniowych, opracowano ponad 100 instrukcji grupujących 20 tematów głównych w ramach 6 modułów funkcjonalnych. Utworzono ponad 3.500 różnych ról w systemie.

Konkurencja konkursowa była podzielona się na dwa poziomy:

I  – uczestnicy współzawodniczyli w celu zdobycia nagrody na rynku lokalnym,

II – zwycięzcy pierwszego poziomu konkursu współzawodniczyli z innymi zwycięzcami z całej Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki w celu zdobycia nagrody regionalnej.

Oceny dokonano w świetle deklarowanych i promowanych przez firmę SAP jej Zasad Jakości w realizacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • efektywnego zarządzania i przeprowadzenia implementacji spełniającej założone wysokie wymagania dla procesów technicznych i biznesowych;
  • dostarczenia wymiernych korzyści biznesowych dla organizacji;
  • osiągnięcia celu w krótkim czasie przy optymalnych kosztach.

I etap konkursu grupa ekspertów wytypowała te, które według przyjętych kryteriów najlepiej spełniły wymagania Zasad Jakości SAP. Sześć najlepszych projektów zostało wybranych do II etapu. Wśród nominowanych w dniu 19 listopada br. znalazł się nasz projekt: „Wdrożenie Systemu SAP-FI z modułami powiązanymi w Politechnice Warszawskiej”.

II etap konkursu składał się z dwóch części. W ramach części pierwszej nominowany był zobowiązany do prezentacji projektu przed jury konkursu, w trakcie konferencji na żywo. Część druga składała się z serii pytań i odpowiedzi, pytania były zadawane przez poszczególnych ekspertów i odnosiły się do wszystkich aspektów zrealizowanego projektu.

W dniu 11 grudnia zostaliśmy poinformowani, że projekt „Wdrożenie Systemu SAP-FI z modułami powiązanymi w Politechnice Warszawskiej” zdobył II miejsce w kategorii „Rapid Delivery Category” na rynku „Central and Eastern Europe”. Niniejszym Politechnika Warszawska nabyła prawo do posługiwania się prestiżowym znakiem SAP Quality Awards.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 lutego 2015 roku w Pradze.

Przyznane wyróżnienie potwierdza fakt, że o realizacji wdrożenia Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej nie można mówić w kategoriach “udało się”. Prace w projekcie były przemyślanie rozplanowane, co umożliwiło wdrożenie Systemu w założonym, wyjątkowo krótkim czasie. Uciążliwości jakich doświadczyli użytkownicy, zwłaszcza w lecie br., były pochodną świadomej decyzji kierownictwa narzucenia krótkich terminów wszystkich prac oraz relatywnie skromnych zasobów jakimi te prace zrealizowano.

SAP Quality Awards 2014 dla Politechniki Warszawskiej to nagroda, którą de facto otrzymał każdy z zaangażowanych uczestników tego wyjątkowo trudnego przedsięwzięcia. Bądźmy z siebie dumni.

Więcej o konkursie TUTAJ

przygotował zespół Centrum Informatyzacji

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

25
Mar

Warszawskie Dni Informatyki 2022

09:00 - 26 Mar 18:00

4
Kwi

10. edycja European Young Engineers Conference

09:00 - 18:00

25
Kwi

XIV Europejski Kongres Gospodarczy

00:00 - 27 Kwi 00:00

9
Maj

Microwave and Radar Week 2022

00:00 - 11 Maj 00:00

17
Maj

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2022

10:00 - 18 Maj 14:00

27
Wrz

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI