Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Wręczenie nagrody SAP Quality Awards 2014 przedstawicielom Politechniki Warszawskiej

Wręczenie nagrody SAP Quality Awards 2014 przedstawicielom Politechniki Warszawskiej

Dnia 26 lutego 2015 roku, w siedzibie SAP Business Services Centre Europe w Pradze, odbyła się ceremonia wręczenia nagród SAP Quality Awards 2014, za najlepsze wdrożenia systemu SAP.

Międzynarodowe jury składające się z ekspertów SAP wyłoniło po trzy najlepsze wdrożenia w każdej z czterech poniżej wymienionych kategorii konkursowych:

 1. Rapid Delivery Category
 2. Business Transformation Category
 3. HANA Innovation Category
 4. Mobility Innovation Category

Politechnika Warszawska zajęła II miejsce w kategorii „Rapid Delivery” za projekt „Wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej”. Kryteriami kwalifikowania do tej kategorii były:

 • < 500 użytkowników,
 • < 7 miesięcy na wdrożenie,
 • < 1000 osobodni.

Podczas uroczystości przypomniano proces oceny projektów, przebieg selekcji kandydatów oraz przedstawiono ekspertów, którzy dokonali ostatecznego wyboru najlepszych zgłoszeń. Kryteria, którymi kierowało się jury konkursu były następujące:

 • przestrzeganie 10 zasad jakości SAP,
 • czas i koszty realizacji,
 • korzyści biznesowe.

W krótkim podsumowaniu dokonanym przez opiekuna danej kategorii, przybliżono każdy ze zwycięskich projektów, przedstawiając te aspekty, które zadecydowały o przyznaniu mu nagrody lub wyróżnienia. Projekt wdrożenia systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej został doceniony za:

 • zastosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie całkowitego kosztu projektu i przyspieszenie wdrożenia, w tym:
  • za silną determinację do wdrożenia standardu SAP, tam gdzie to możliwe,
  • skupienie się na potrzebach, zgodnie z podejściem "MoSCow" (Must/Should/Could/Won’t),
  • bardzo wysoką liczbę osób desygnowanych do testowania systemu,
  • zrównoleglenie szkolenia użytkowników końcowych (ponad 300 użytkowników końcowych zostało przeszkolonych w 1782 jednostkach szkoleniowych, przez 15 trenerów, w ciągu 31 dni).
 • wielopoziomową kontrolę jakości, dodatkowo wspieraną zarządzaniem ryzykiem oraz zatwierdzaniem wyników projektu przez Wykonawcę i Doradcę wdrożenia;
 • aktywny udział użytkowników końcowych w zarządzaniu zmianą, dzięki:
  • ich indywidualnej ocenie organizacji pracy i zakresu obowiązków wykonywanych przez nich w macierzystych jednostkach,
  • wsparciu ze strony użytkowników kluczowych w procesie szkolenia,
  • informacji zwrotnej pozyskiwanej z ankiet poszkoleniowych.

Nagrody w postaci szklanego pucharu, certyfikatu i tabliczki z logo SAP Quality Awards 2014 odebrali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej (z Kwestury i Centrum Informatyzacji) oraz firm: SI-Consulting (Wykonawca wdrożenia) i Quercus/Abile (Doradca).

Jak widać z argumentacji jury, nagroda jest wyrazem uznania dla przyjętej w projekcie konwencji wdrożenia polegającej na szerokim udziale wszystkich kategorii użytkowników.

Opracował: Gabriel Matus – kierownik projektu SAP w Centrum Informatyzacji

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW