Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zaprosiło do współpracy Politechnikę Warszawską

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zaprosiło do współpracy Politechnikę Warszawską

Dr Grzegorz Rządkowski z Wydziału Zarządzania PW wesprze Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, odpowiedzialne za koordynację i organizację rekrutacji oraz kwalifikacji polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, jak też cudzoziemców na studia i staże w Polsce, zaprosiło do współpracy Politechnikę Warszawską. W dniach 14-18 maja br. reprezentant Politechniki Warszawskiej, dr Grzegorz Rządkowski z Wydziału Zarządzania, weźmie udział w pracach podzespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego rekrutację osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zostało powołane Zarządzeniem Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Biuro podlega ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawda jest pochodnią olbrzymią: dlatego właśnie usiłujemy wszyscy zbliżyć się do niej tylko na chwilę w obawie, by nie spłonąć.

Johan Wolfgang von Goethe

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW