Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zaprosiło do współpracy Politechnikę Warszawską

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zaprosiło do współpracy Politechnikę Warszawską

Dr Grzegorz Rządkowski z Wydziału Zarządzania PW wesprze Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, odpowiedzialne za koordynację i organizację rekrutacji oraz kwalifikacji polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne, jak też cudzoziemców na studia i staże w Polsce, zaprosiło do współpracy Politechnikę Warszawską. W dniach 14-18 maja br. reprezentant Politechniki Warszawskiej, dr Grzegorz Rządkowski z Wydziału Zarządzania, weźmie udział w pracach podzespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego rekrutację osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zostało powołane Zarządzeniem Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie powołania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Biuro podlega ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW