Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Kompetentny wykładowca

Kompetentny wykładowca

Do 24 lipca br. wysyłać można zgłoszenia na kursy realizowane w ramach projektu Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania. Dwie propozycje do wyboru: Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia oraz Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych.

Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia

Realizowany jest przez Rektorski Zespół ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX. Ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (nowoczesnych form kształcenia), które zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

Kurs składa się z dwóch etapów:

  • etap I – cykl warsztatów z umiejętności miękkich niezbędnych w procesie dydaktycznym,
  • etap II – praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów z zespołu INFOX podczas prowadzenia zajęć z grupami studenckimi.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne, z czego 30 godzin zajęć obligatoryjnych oraz 12 godzin zajęć do wyboru. Realizowany jest w trybie intensywnym w terminie: 4-8 września 2017 r. (pon.-pt.).

Opis szczegółowy >>

Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy

Kurs realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW. Ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej w zakresie umiejętności informatycznych. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w systemie blended learning (24 godz. kursów stacjonarnych + 36 godzin e-learningu). Realizowany jest w terminie: 8 września-15 października 2017 r., w tym część stacjonarna we wrześniu.

Opis szczegółowy oraz harmonogram>>

Wymagania względem uczestników Projektu - nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
  • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (do lutego 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 24 lipca 2017 r. Formularza dostępnego pod wskazanym linkiem: https://goo.gl/forms/pY571YFmpkOgoMcr2

W dniach 25-31 lipca 2017 r. przeprowadzony zostanie bilans kompetencji wśród zgłoszonych osób. Otrzymają one, na podany w Formularzu adres e-mail, obowiązkową do wypełnienia ankietę. Wyniki bilansu stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów, które zostaną przekazane do weryfikacji przez władze wydziałów. Dziekan/prodziekan zaświadczy, iż podniesienie kompetencji przez wskazanych nauczycieli akademickich we wskazanym obszarze wynika z potrzeb dydaktycznych wydziału i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone na ok. dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób.

Zajęcia odbywać się będą w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4. Numery sal podane zostaną w późniejszym terminie (bezpośrednio uczestnikom).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Dziale Wsparcia Edukacji CZIiTT PW: dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 14 23 lub 22 234 59 93.

Źródło: CZIiTT PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Twoje życie będzie takie, jakim uczynią je Twoje myśli.

Marek Aureliusz

"

21
Maj

Juwenalia Płockie 2018

16:00 - 27 Maj 23:00

26
Maj

Regaty o Puchar Rektora PW

08:00 - 22:00

27
Maj

BEST Hacking League

12:00 - 28 Maj 16:00

27
Maj

120-lecie Kolonii Wawelberga

12:00 - 18:00

27
Maj

Koncert: „Raz na wozie”

18:00 - 20:00

29
Maj

Jak zrobić ze spawarki drukarkę 3D

15:00 - 17:00

1
Cze

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

00:00 - 23:59

6
Cze

Warsztaty Design Thinking

11:00 - 14:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW