Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Od pomysłu do projektu biznesowego

Od pomysłu do projektu biznesowego

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej przeprowadził trzecią edycję programu „Od pomysłu do projektu biznesowego”. Od 3 marca do 25 kwietnia 2019 r. 27 studentów z 12 wydziałów PW, indywidualnie lub w zespole, rozwijało pomysł na produkt lub usługę oraz weryfikowało swoje założenia biznesowe.

Program „Od pomysłu do projektu biznesowego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „NERW PW. Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pomysły w tegorocznej edycji dotyczyły stworzenia m.in. platformy do wynajmu okazjonalnego rzeczy, aplikacji marketingowej do budowania profilu na Instagramie, miski do badania jakości wody, nakładki pozwalającej na skorzystanie z kąpieli ziołowych, modeli anatomicznych drukowanych w technologii FDM (FFF) oraz akcesoriów do przemysłowych robotów współpracujących.

W czasie trwania programu studenci brali udział w bezpłatnych warsztatach, w trakcie których:

 • zapoznali się z zasadami prowadzenia firmy i Business Model Canvas;
 • poznali podstawy księgowości;
 • nauczyli się, jak zaprojektować eksperyment dla pomysłu lub usługi;
 • dowiedzieli się, czym jest marka własna, i jak ją zbudować;
 • przeprowadzili analizę wniosków z wywiadów i ankiet;
 • poznali podstawy marketingu i sprzedaży oraz podnieśli swoje umiejętności dot. pitchingu.

Ponadto studenci biorący udział w programie mieli zapewniony:

 • kontakt z mentorami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej;
 • dostęp do powierzchni ININ PW w trakcie trwania edycji, a także po, w celu kontynuacji pracy nad projektem (ProjectRoom Inkubatora Innowacyjności PW);
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu biznesowego, możliwość kontynuacji prac po założeniu działalności gospodarczej - w ramach Inkubacji Inkubatora Innowacyjności PW;
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez CZIiTT PW;
 • networking;
 • DemoDay - prezentacja projektu przed szeroką publicznością w trakcie konferencji BEST Engineering Meeting - partnera tegorocznej edycji.

Uczestnicy 3. edycji programu „Od pomysłu do projektu biznesowego” z poszczególnych wydziałów PW: Wydział Inżynierii Produkcji - 7; Wydział Inżynierii Materiałowej - 3; Wydział Fizyki - 1; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - 4; Wydział Administracji i Nauk Społecznych - 1; Wydział Mechatroniki - 2; Wydział Zarządzania - 4; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - 1; Wydział Chemiczny - 1; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - 1; Wydział Elektryczny - 1; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - 1.

Źródło i zdjęcia: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW