Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Ostatnia konferencja programowa przed Narodowym Kongresem Nauki

Ostatnia konferencja programowa przed Narodowym Kongresem Nauki

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej w Warszawie odbędzie się konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. To dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencja programowa przed wrześniowym Narodowym Kongresem Nauki w Krakowie.

Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie systemowi zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Jest to kluczowe zagadnienie dla powodzenia zmian jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0.

Wspólnie z przedstawicielami środowisk akademickich organizatorzy szukają koncepcji, które pozwolą wzmocnić autonomię uczelni oraz znaleźć optymalne rozwiązania dotyczące wyboru władz uczelni. Dyskusja toczyć się będzie wokół relacji wewnątrz uczelni, w tym roli władz rektorskich, dziekańskich oraz Senatu. Omówione zostaną również wspólnie działania szkół wyższych w ramach związków i sieci.

Istotnymi wątkami poruszanymi podczas warszawskiej konferencji będą także: udział interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią i relacje wewnątrz uczelni, polityka kadrowa i finansowa szkół wyższych oraz rola ministerstwa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Poruszone zostaną kwestie dotyczące roli systemów informatycznych stosowanych we wspomaganiu zarządzania uczelnią oraz szans i wyzwań, jakie stoją przed tworzonym Uniwersytetem Polskiej Akademii Nauk.

Link do formularza rejestracyjnego, program i więcej informacji o konferencji na stronie Narodowego Kongresu Nauki

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

CYTAT TYGODNIA

"

 

Kto wiele obejmuje, mało ściska.

Kto trzyma mało, może trzymać mocno.

Przysłowie ludowe

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW